fbpx
Uudised

Eesti president Kersti Kaljulaid tutvus kaitseväe teadus- ja arendustegevusega

Foto: kpt Kristjan Kostabi

Vabariigi president Kersti Kaljulaid külastas eile Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi eesmärgiga tutvuda õppeasutuste ülesannetega ja saada ülevaade kaitseväe teadus- ja arendustegevusest. 

“Külastasin Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi, et saada ülevaade, kuidas elab Eesti sõjateadus ning kas ja kuidas toetab kaitseväe teadus- ja arendustegevus ajateenistujate valmisoleku, meelestatuse ja hariduslike väljavaadete uurimist,” ütles president Kersti Kaljulaid. “Neid teemasid on oluline uurida andmaks mõista, et ajateenistus ei ole katkestus kutsealuse elus ning mul on hea meel tõdeda, et Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringud on keskendunud nendele küsimustele.”

Kohtumisel andis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesannetes kolonelleitnant Enno Mõts ülevaate õppeasutuste ülesannetest ja eesmärkidest. Kaitseväe teadus- ja arendustegevust tutvustas KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik, kes andis koos kolleegidega Tartu Ülikoolist, strateegilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskusest ja tervise arengu instituudist ülevaate ajateenijate seas läbi viidud inimvara kompleksuuringu esimestest tulemustest.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool.

KVÜÕA rakendusuuringute keskus (RUK) korraldab sõjateaduse arendamist kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. RUK-i peamised tegevusvaldkonnad on teadusliku ja rakendusliku uurimistöö tegemine, teadus- ja arendustegevuse juhtimine KVÜÕAs ning selle koordineerimine muude õppe- ja ametiasutustega.

Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/57919

Kaitseväe Akadeemia