fbpx
Uudised

Rahvusvaheline konverents vaeb võimalusi võita sõda ülekaaluka vaenlasega

Eesti sõjamuuseumi, Balti Kaitsekolledži ja Kaitseväe Akadeemia rahvusvaheline Balti sõjaajaloo konverents on tänaseks ja homseks toonud kokku tunnustatud eksperdid 15 riigist, kes arutlevad selle üle, kas ja kuidas saab väikeriik edukalt vastu astuda ülekaalukale sõjalisele jõule.

Eesti suurima sõjaajaloo konverentsi teemavalik „Väike aga võimekas? Paremus suuruse vastu sõjaajaloos“ (Small but Capable? Quality Against Mass in Military History) on Eesti jaoks kestvalt aktuaalne. Olukorda Läänemere idakaldal peetakse NATO seisukohalt murettekitavaks. Mõneti sarnaselt külma sõja aegse Lääne-Berliiniga on Balti riike raske kaitsta. Venemaal on Läänemere ruumis arvuline ülekaal konventsionaalsetes jõududes ning seda ei pruugi olla võimalik korvata ka külma sõja ajal päästerõngaks olnud tuumaheidutusega.

Üheks väikeriigi sõjalise edu võtmeks on peetud head juhtimist – häid näiteid pakuvad nii Lähis-Ida kui Balti vabadussõjad ja Soome talvesõda.

Konverentsi esimese päeva peaesineja on üks maailma tuntumaid sõjaajaloo ja strateegia eksperte, Jeruusalemma Heebrea ülikooli emeriitprofessor Martin van Creveld, kelle mitmekümnest raamatust kolm on tõlgitud ka eesti keelde. Konverentsi lõpetab Balti kaitsekolledži esimese ülema brigaadikindral Michael H. Clemmeseni sõnavõtt, kes on lisaks edukale sõjaväelisele karjäärile saavutanud tuntuse ka teadlase ja sõjaajaloolasena.

Esineja või paneeldiskussiooni moderaatorina osaleb konverentsil sõjaajaloo ja sõjanduse eksperte Lätist, Leedust, Iisraelist, Taanist, Rootsist, Poolast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, USAst, Serbiast, Küproselt, Indiast, Austraaliast ja Eestist.

Sõjamuuseumi jaoks on tegu 11. ja Balti Kaitsekolledži jaoks 10. taolise konverentsiga, kuid esmakordselt toimub sündmus kolme organisatsiooni koostöös.

“Koos Kaitseväe Akadeemiaga oleme konverentse teinud juba varem, kuid seekord ühendasime jõud ka Balti Kaitsekolledžiga,“ ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. „See loob veelgi suurema sünergia ja võimaluse tuua mõlema õppeasutuse õppurite ja kõigi sõjaajaloohuvilisteni oma ala parimate õpetlaste vaated sõjaajaloole.“

Balti Kaitsekolledži poolt konverentsi korraldav Art Johanson rõhutas konverentsi tähtsust kaitsekolledžis ja Kaitseväe Akadeemias õppivate ohvitseride silmaringi laiendamisele: „See on üks paremaid võimalusi kuulda nii paljusid tunnustatud valdkonna eksperte Eestile olulistel sõjaajaloo teemadel rääkimas.“

Konverents toimub Tartus Balti Kaitsekolledžis, kuid enamik esinejad räägib videoülekande vahendusel ning registreerunud osalejad saavad konverentsi vajadusel samuti virtuaalselt jälgida.

Kaitseväe Akadeemia