fbpx
Uudised

Rahvusvaheline töögrupp testis uut olukorrateadlikkuse loomise tehnilist kontseptsiooni

Eile testisid matkekeskuses Euroopa kaitseagentuuri IN4STARi projekti raames Tallinna tehnikaülikooli, Rootsi ja Hollandi teadlastest koosnev töörühm koos kaitseväe ühendatud õppeasutustega olukorrateadlikkuse loomist uudse süsteemise abil.

Rahvusvaheline töögrupp testis ja demonstreeris süsteemi, mis peaks erinevatest infokildudest panema dünaamiliselt kokku vajaliku pildi olukorrast operatsioonipiirkonnas. Samuti testis töögrupp kuidas juhi infovajadust süsteemis töödeldakse, kuidas süsteem otsib vajaliku info erinevatest allikatest ja sensoritelt, kuidas toimub info fusioon ja lõppkasutajale edastamine.

Eestlased vastutavad projektis sensorsüsteemi, rootslased info analüüsi ning hollandlased süsteemi eri komponentide eest.

KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülema kolonelleitnant Alliku sõnul on testimisel ja süsteemi hindamisel oluline roll ka kaitseväe ühendatud õppeasutuste keskastmekursuse kuulajatel. „Magistrandid annavad hinnangu, kuidas võiks süsteem toimida nii, et see vastaks kõige paremini juhi vajadustele, kes vajab infot operatsioonipiirkonnast ja kes suudaks sellele infole toetudes vastu võtta õigeid otsuseid õigel ajal,” ütles kolonelleitnant Allik.

Kaitseväe Akadeemia