fbpx
Uudised

Reservohvitserid korraldasid täna neljanda sõja- ja riigikaitseõiguse seminari

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimus täna neljas rahvusvaheline Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsiooni sõja- ja riigikaitseõiguse seminar „Põhjala ja Balti riikide julgeolekuruum“.

Seminari esimeses pooles tegi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus ettekande sõjaväelisest haridussüsteemist ning Eesti Reservohvitseride Kogu esimees kaptenmajor Toomas Peek tutvustas reservohvitseride ülesandeid ja võimalusi Eesti riigikaitse edendamisel.

Eesti riigikaitse laiemast käsitlusest tegi ettekande kindralleitnant Johannes Kert, kelle sõnul on oluline, et riigikaitselises seadusloomes hakkaks osalema järjest enam reaalse teenistuskogemusega ning juriidilise kõrgharidusega inimesi.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent Rene Värk käsitles oma ettekandes isikute kinnipidamist kaasaegsetes relvakonfliktides Ühendkuningriigi kogemuste näitel. Erioperatsioonide juriidilistest aspektidest tegi ettekande kaitseväe peastaabi jurist leitnant Leenu Org.

Seminari teises pooles andis Rootsi kaitseuuringute agentuuri analüütik erukindralmajor Karlis Neretnieks ülevaate Põhjala riikide rollist ja võimalustest Balti riikide julgeoleku tõhustamisel. Neretnieks rõhutas oma ettekandes, et Soome ja Rootsi peaksid parandama julgeolekualast koostööd Baltikumiga.

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse ja operatsioonide osakonna juhataja Riho Rõngelep rääkis Eesti ja Põhjala lahingugrupist ning Balti riikide koostöö perspektiivist. Seminari viimase ettekande teemal Põhjala ja Euroopa Liidu riikide ning NATO koostöö Baltikumi julgeolekuruumis tegi kolonelleitnant Mika Kerttunen Balti Kaitsekolledžist.

Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsiooni esindus on kaitseministeeriumis ja kaitseväe peastaabis nõuandvad rollis. Rahvusvahelise sõja- ja riigikaitseõiguse seminaride korraldamist alustas reservohvitseride kogu juristide sektsioon 2010. aastal. Tänavune seminar korraldati koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Eesti NATO Ühinguga.

Kaitseväe Akadeemia