fbpx
Uudised

Reservohvitserid korraldavad KVÜÕAs sõja- ja riigikaitseõiguse seminari

Leideni Ülikooli professori Peter van Fenema ettekanne käsitleb kosmose sõjalise kasutamise temaatikat ja selle õiguslikku regulatsiooni. Foto: Erakogu

Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsioon, Kõrgem Sõjakool, Balti Kaitsekolledž ja Eesti NATO Ühing korraldavad 10.juunil Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Sydowi saalis rahvusvahelise sõjaõiguse ja riigikaitseõiguse seminari.

Seminari esimene osa käsitleb rahvusvahelist sõjaõigust, teises osas käsitletakse riigikaitseõigust ja distsipliini.

Leideni Ülikooli professori Peter van Fenema ettekanne käsitleb kosmose sõjalise kasutamise temaatikat ja selle õiguslikku regulatsiooni. Samuti analüüsib professor Fenema sõjaväeluure ja luure õiguslikke aspekte seoses satelliitidelt tulevate luureandmetega.

Brigaadikindral Dieter Farwick Saksamaalt käsitleb oma ettekandes NATO ees seisvaid väljakutseid. Kindral Farwick on Maailma Julgeolekupoliitika Sihtasutuse asepresident. Ta on teeninud Saksamaa relvajõududes 39 aastat ning olnud erinevatel sõjaliste ja luurega seotud ametikohtadel nii Saksamaa kui NATO staapides. Brigaadikindral Farwick on viie julgeolekupoliitika ja strateegia-alase raamatu ning arvukate artiklite autor.

Seminari teises osas räägib ülema vastutuse põhimõtetest KVÜÕA õppejõud Rene Värk. Kaitsepolitsei ülemkomissar Martin Arpo käsitleb inimsusevastaste kuritegude uurimist Eestis, Lätis ja Leedus.

„Seminari eesmärk on rahvusvahelise sõjaõiguse ja riigikaitseõiguse arendamine Eestis ning vastava ala spetsialistide täiendkoolitamine,“ ütles lipnik reservis EROKi juristide sektsiooni liige Mari-Liis Põder. „Ootame ettekandjatelt praktilisi näpunäiteid juristidele ja ülematele, kes puutuvad kokku sõjaõiguse ja riigikaitseõiguse rakendamisega.“

Seminar algab kell 11 ja lõpeb kell 19 koosviibimisega Tartu Ülikooli kohviku peasaalis. Seminarile on oodatud kõik sõjaõiguse huvilised kaitseväelased ja kaitseväe juristid.

Rahvusvahelise sõjaõiguse ja riigikaitseõiguse seminari korraldamist alustas Reservohvitseride Kogu juristide sektsioon eelmisel aastal.

Kaitseväe Akadeemia