fbpx
Uudised

Reservtervishoiutöötajate sõjalise baaskursuse läbis 15 meditsiinitöötajat

Täna lõpeb eelmisel esmaspäeval Lahingukoolis alanud reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus, mille läbis 15 tsiviiltervishoiutöötajat.

Kursuse eesmärk on ette valmistada tsiviiltervishoiutöötajaid, kes on pädevad täitma erialaseid ülesandeid sõja ajal. Kursusel omandasid meedikud baasteadmised ja –oskused täitmaks erialaseid ülesandeid reservväelastena õppekogunemistel, mobilisatsiooni korral, Kaitseliidus ja pärast täiendava missioonieelse väljaõppe läbimist rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.

„Selliseid sõjalisi väljaõppeid ja koolitusi, kuhu tsiviliste lubatakse, on vähe,“ ütles kursusel osalenud SA Tartu Kiirabi õde-koolitusjuht Andras Laugamets, kes tõdes, et antud koolitus on meditsiinist ja tavapärasest tööst kaugel. „Kui oled selle läbinud, on organismis sitkust. Selline koolitus on märk kvaliteedist, siin on tasemel ja metoodiliselt küpsed veeblid-koolitajad.“

Kursusel osalenud Tartu Kiirabi meedik Andras Laugamets käis abiks ka Haiti päästetöödel.

Kursuse vältel omandasid reservtervishoiutöötajad teadmisi kaitseväe seadusandlusest, sõjatopograafiast, taktikast, välioskustest, meditsiini- ja tagalatööst ning läbisid rivi-, relva- ja laskeõppe. Lisaks tutvusid kursuslased pioneeri-, massihävitusrelvade- ja sidevaldkonnaga ning sooritasid kiirrännaku Nursipalust Võrru.

“Kursusel osalejad olid laskmises nii osavad, et oleks pidanud need, kes samal ajal veeblikursust läbisid, seda vaatama kutsuma,“ kiidab koolituse organisaator Lahingukooli taktikaõppetooli taktikainstruktor vanemveebel Kaido Poldov. „Oli näha, et tegemist on haritud ja väga motiveeritud inimestega.“

Kursuse lõpetamisel esitatakse arstid lipniku auastme saamiseks ja õed nooremveebli auastme saamiseks. Kursusel osalenud arstiteaduskonna üliõpilased jäävad reserv-erialaohvitseri kandidaatideks ning tervishoiukõrgkoolide üliõpilased reservallohvitseri kandidaatideks seni, kuni nad on omandanud kõrghariduse.

Kursusel osales 16 reservtervishoiutöötajat – arsti, õde ja meditsiiniüliõpilast Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, kellest 15 lõpetasid baaskursuse edukalt.

Kaitseväe Akadeemia