fbpx
Uudised

Riigikaitsekomisjon tunnustas Lahingukooli tööd

Riigikaitsekomisjoni saatis Lahingukoolis KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus

Riigikogu riigikaitsekomisjon tutvus täna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis tulevaste allohvitseride õppe- ja olmetingimustega ning kooli plaanidega kolida Meegomäelt Taara linnakusse Võrus.

Meegomäel reservohvitseride kursused läbinud Raidma tunnustas Lahingukooli pedagoogilist tegevust ja instruktorite kõrget taset, kuid tõdes, et kooli taristu vajab kaasajastamist. „Meegomäel antavaid teadmisi hindab kogu kaitsevägi, koolil on väga hea õpetajate koosseis, kuid nähes siinse taristu olukorda on selge, et õppekeskkond vajab uuendamist,“ ütles riigikaitsekomisjoni esimees.

Raidma hindas positiivselt Lahingukooli kolimist Taara linnakusse, kus uue õppehoone rajamisel arvestatakse õppurite ja õpetajate vajadusi ning luuakse kvaliteetsed ja motiveerivad tingimused õppetööks. Praeguste plaanide kohaselt valmib Lahingukooli uus õppehoone 2014. aastaks.

Lahingukooli ülem major Madis Nõmme andis komisjonile ülevaate allohvitseride haridussüsteemist ja kooli edasistest arengusuundadest ning tutvustas Meegomäe õppekompleksi.

Kaitseväe Ühendatud Õppestustuste Lahingukooli külastas riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu, komisjoni liikmed Tõnu Juul, Lauri Laasi, Ülo Tuulik ja sekretariaadi ametnikud Aivar Engel, Irene Kiil ning Elin Pärnamäe.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lahingukooli vanemallohvitseride baaskursuse lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaitseväe Akadeemia