fbpx
Uudised

Riigikaitselised organisatsioonid leidsid juhtimiskonverentsil ühised väärtused

Juhtimiskonverents. Foto: Ave Eerma
Juhtimiskonverents. Foto: Ave Eerma

Eile Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimunud viiendal rahvusvahelisel juhtimiskonverentsil esinejad tutvustasid oma organisatsioonide põhiväärtusi ja rääkisid väärtuspõhisest juhtimisest.

Konverentsi peakorraldaja kolonelleitnant Maidu Allikase sõnul selgus konverentsil, et erinevates riigikaitselistes organisatsioonides hinnatakse sarnaseid väärtusi. „Konverentsil käsitletud organisatsioonides hinnatakse väga kõrgelt ausust, avatust, lojaalsust ja koostööd,“ ütles kolonelleitnant Allikas. „Saadud teadmised aitavad meil ja meie koostööpartneritel üksteist paremini mõista ja seeläbi paremat koostööd teha.“

Kõik ettekandjad rõhutasid väärtuste ja väärtuspõhise juhtimise vajalikkust tänapäevasel organisatsioonide juhtimisel ning rääkisid töötajate isiklike ja organisatsiooni väärtuste ühendamise olulisusest.

Eesti Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras selgitas Eesti Kaitseväe põhiväärtuste loomise protsessi ning rõhutas nende rakendamisel töötajate ja teenistujate isikliku eeskuju olulisust.  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem sidus näidete põhjal kaitseväe kuus põhiväärtust õppeasutuste kolme tugiväärtusega ning selgitas nende omavahelisi seoseid.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Silva Kiili tutvustas uuringut, millest selgus, et Kaitseliidu liikmete isiklikud väärtushinnangud ja ootused Kaitseliidule kattuvad Kaitseliidus kehtivate väärtustega. Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni nõunik Vilve Raik rääkis Politsei- ja Piirivalveameti ühendamisest ehk kahe eraldi seisnud organisatsiooni väärtuste ühendamisest.

Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ülem kolonel Mark Hollis ja Suurbritannia maaväe 1. väljaõpperügemendi ülem kolonelleitnant Anthony Phillips rääkisid Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia armeede väärtustest ja väärtuspõhisest juhtimisest ning sidusid need eluliste näidetega oma praktikatest. Bundeswehri Führungsakademie Baudissini dokumendikeskuse juhataja erukolonel professor Claus Freiherr von Rosen keskendus oma ettekandes Saksamaa armee väärtuspõhise juhtimise meetoditele juhtide väljaõppes ja igapäevases teenistuses.

Juhtimiskonverentsi ettekandeid saab järele vaadata aadressil http://player.mind.ee/kvyoa/vod/?file=JuhtKonv2015.

Kaitseväe Akadeemia