fbpx
Uudised

Seadusemuudatus võimaldab senisest suuremal hulgal noortel kandideerida Kõrgemasse Sõjakooli

Vabariigi Valitsus kiitis 12.veebruaril heaks Kaitseministeeriumi poolt ettevalmistatud rakenduskõrgkooli seaduse muutmise, millega lubatakse kandideerida Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustesse (KVÜÕA) Kõrgemasse Sõjakooli enne ajateenistuse läbimist.

Seadusemuudatus võimaldab sooritada kadetikandidaatidel KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli vajalikud sisseastumiskatsed juba enne ajateenistust, kohe peale keskkooli lõpetamist. Õppekohale immatrikuleerimiseks on endiselt vajalik ajateenistuse läbimine, mis annab tulevastele kadettidele sõjalised baasteadmised ning ülevaate kaitseväeteenistuse igapäevaelust.

Koostöös Kaitseressursside Ametiga võimaldatakse kõigil KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumiskatsed sooritanud noortel asuda kandideerimise aastal ajateenistusse. Selleks peaksid noored Kaitseressursside Ametile võimalikult varakult oma õppimissoovist Kõrgemas Sõjakoolis teada andma.

Rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse töötasid koostöös välja Kaitseministeerium, Kaitseväe Peastaap ning KVÜÕA.

“Nimetatud seadusemuudatus on samm selles suunas, et muuta KVÜÕA ning kaitsevägi tervikuna ühiskonnale mõnevõrra avatumaks süsteemiks,” ütles kaitseminister Jaak Aaviksoo.

KVÜÕA on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus valmistatakse ette haritud ja professionaalseid ohvitsere Eesti Vabariigi julgeoleku- ja omariikluse tagamiseks. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auaste. Õppeaeg maaväe õppesuunal on kolm ning õhuväe õppesuunal koostöös Lennuakadeemiaga kolm ja pool aastat. Peale mõneaastast edukat riviteenistust on ohvitseridel võimalik jätkata õppimist Kõrgema Sõjakooli kaheaastasel keskastmekursusel, mille lõpetajad saavad kompaniiülema ja nooremstaabiohvitseri ettevalmistuse ning sotsiaalteaduste magistri kraadi.

Kaitseväe Akadeemia