fbpx
Uudised

Sisekaitseakadeemia ja KVÜÕA viivad läbi ühisõppuse

KVÜÕA ülem Kolonel Martin Herem ja Sisekaitseakadeemia rektor
KVÜÕA ülem Kolonel Martin Herem ja Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur kirjutamas alla koostöölepingule.

Eile algas kahepäevane Sisekaitseakadeemia ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) virtuaalkeskkonnas toimuv õppus, mis täna päädis akadeemia rektor Lauri Taburi ja KVÜÕA ülema kolonel Martin Heremi koostöölepingu allkirjastamisega.

Tegemist on esimest korda toimuva Sisekaitseakadeemia ja KVÜÕA ühise tsiviil-militaarõppusega, mis kannab nime „Arukas abikäsi“. Virtuaalkeskkonnas toimuva harjutuse eesmärgiks on panna proovile Sisekaitseakadeemia ja KVÜÕA koostöövalmidus tsiviilkatastroofi puhul. Õppuse raames harjutavad mõlemad asutused hädaolukorras kiiresti vastu võtma otsuseid, korraldama meditsiinilist abi, selle transporti ja suhtlemist avalikkuse ning meediaga.

Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Taburi sõnul mängitakse õppuse käigus läbi eelkõige need olukorrad tsiviil- ja militaarstruktuuride koostöös, mis saavad hiljem aluseks ka ühiste õppuste läbiviimisel.

„Tänaseks on mõlema valdkonna struktuuris väga heale tasemele arendatud mitmeid teineteisest sõltumatuid oskusi, kuid elanikke ohustavate hädaolukordade puhul tuleb lisaks arvestada ka nende oskuste ja võimaluste ühiskasutusega, mida õppuse käigus testitakse,“ võtab õppuse sisu kokku akadeemia rektor Tabur.

Õppuse ajal kirjutasid Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem alla koostöölepingule. Omavahelise koostöölepinguga raamistatakse senine ühistegevus keeleõppes, teadus- ja arendustegevuses ning raamatukogude vahel.

Lepingu raames planeeritakse veel õppejõudude vahetusi ja ühist tsiviil-militaarõppekava. Sellel aastal osalevad akadeemia magistritööde retsenseerimisel ja kaitsmisel ka KVÜÕA õppejõud.

Sisekaitseakadeemia ja KVÜÕA ühine tsiviil-militaarõppus toimub 27.-28. mai 2014 Sisekaitseakadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskuses Tallinnas.

Kaitseväe Akadeemia