fbpx
Uudised

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži direktor Kristjan Jaani töövarjutas Kaitseväe Akadeemia ülemat

Eile külastas Kaitseväe Akadeemiat Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani. Tegemist ei olnud aga tavalise külastusvisiidiga, vaid Kristian Jaani oli töövarjuks akadeemia ülemale brigaadikindral Vahur Karusele.

Töövarjupäeva eesmärk oli näha, kuidas käib Kaitseväe Akadeemias õppetöö juhtimine, mismoodi on ülesehitatud siinsed õppekavad ning missuguseid õppemetoodikaid kasutatakse õppurite õppetöös.

Töövarjupäev algas Kaitseväe Akadeemia peahoones, kus esmalt toimus kahe ülema omavaheline kohtumine ning akadeemia õppehoonega tutvumine. Seejärel tutvustas Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna planeerimisjaoskonna ülem kolonelleitnant Ants Torim akadeemia õppetööd ning -korraldust.

Peale lõunat kohtuti Kaitseväe Akadeemiaga samas majas asuva Balti Kaitsekolledži ülema brigaadikindral Alvydas Šiuparisega, kus jagati mõtteid kolme kooli tegevusaladest.

Päeva teises pooles käidi vaatamas vanemallohvitseride põhikursuse väljaõpet, kus rühmakoosseisus harjutati kaitset, kontaktile reageerimist ning planeeritud rünnakut. Väljaõppe vaatlemisel arutati koos allohvitseride suuna instruktori veebel Leivo Laatsiga kahe kooli ühiseid jooni õppurite tagasisidestamise osas ning Kristian Jaani tõi välja Kaitseväe Akadeemia hea oskuse anda tagasisidet korraga suurele üksusele.

Töövarjupäeva lõpetas kohtumine Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja kolonelleitnant Raul Järvistega, kellega arutati teadus- ja arendustegevuste teemadel.

Töövarjupäev leidis aset seoses Siseministeeriumi haldusalas toimuva töövarjutamise nädalaga, mille eesmärk on laiendada töötajate silmaringi nii valitsemisalas kui ka väljaspool.

Kaitseväe Akadeemia