fbpx
Uudised

Siseministeeriumi juhtkond külastas Kaitseväe Akadeemiat

Täna külastas Kaitseväe Akadeemiat siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits, kellele anti ülevaade akadeemia juhtimisest ja tegevusvaldkondadest.

„Tänane külastuskäik andis siseministeeriumi juhtkonnale parema ülevaate meie tegevustest ning samuti arusaama, kuidas kaitseväelased mõtlevad või end väljendavad,“ ütles Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna taktika õppetooli lektor kolonelleitnant Mattias Puusepp. „Kaitsevägi ja siseministeeriumi valitsusala teevad tihedat koostööd laiapindse riigikaitse arendamisel ja elluviimisel, mistõttu on ülioluline üksteise mõistmine ja ühine keel.“

Kohtumise esimeses pooles tutvustas Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja kolonelleitnant Raul Järviste külalistele akadeemia juhtimist ja tegevusvaldkondi. Külastuspäeva teises pooles andis akadeemia õppeosakonna taktika õppetooli lektor kolonelleitnant Mattias Puusepp lühikoolituse, mille käigus tutvuti manööversõjapidamise, kaitseväelaste otsuste vastuvõtmise protsessi ning viie punkti käsuga. Õpitu kinnistamiseks viidi läbi ka praktiline harjutus.

Lisaks kantslerile võtsid kohtumisest osa ka siseministeeriumi varade asekantsler Krista Aas, sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik ning erinevate osakondade juhatajad. Täiendavalt akadeemia tegevuste ülevaatele oli kohtumise eesmärgiks arutada ka kahe asutuse omavahelist võimalikku koostööd.

Siseministeeriumi juhtkonna visiit Kaitseväe Akadeemiasse oli osa suuremast külastuskäigust Lõuna-Eestisse, mille raames arutati partnerorganisatsioonidega koostöövõimalusi ning tutvuti kohalike olude, sisejulgeoleku asutuste või teiste partneritega.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia