fbpx
Uudised

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli kestab

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppe mereväe ja õhuväe õppesuunale ning aastasele mereväe nooremohvitseride kursusele saab kandideerida kuni 25. juulini.

Õppetöö uuel kolmeaastasel mereväe põhikursusel toimub koostöös Eesti Mereakadeemiaga, õhuväe õppesuunal kestavad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm ja pool aastat.

Sisseastumisel arvestatakse eesti keele, reaalaine (matemaatika, füüsika või keemia) ja inglise keele  riigieksamite tulemusi. Lisaks peavad kandidaadid sooritama akadeemilise võimekuse testi, kutsesobivusvestluse ja füüsilised katsed. Neil, kel eesti keele ja reaalainete riigieksam tegemata, on võimalik soorita eesti keele ja matemaatika eksam kohapeal. Sisseastumiskatsed hilisemal perioodil esitanud kandidaatidele toimuvad 27. kuni 29. juulini.

Kandideerimise eelduseks on ajateenistuse või vastava sõjalise väljaõppe läbimine. Sisseastumiskatsed saab sooritada enne ajateenistust, kuid kooli immatrikuleeritakse kandidaadid peale edukat ajateenistuse läbimist.

Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel mereväeohvitseriks neil, kel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud. Sisseastumiskatseteks on akadeemiliste võimete test, kutsesobivusvestlus ning füüsiliste võimete test, maaväe ja õhuväe kursusel lisaks veel inglise keele test.

Sisseastumisdokumente saab esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul kuni 25.juulini. Juhul kui riiklikes registrites puuduvad kandideerimiseks vajalikud andmed, saab sisseastumisdokumente esitada isiklikult õppeasutusse (Tartu, Riia 12) tööpäevadel kell 10.00 – 17.00.

Põhi- ja täiendusõppekursuse lõpetajatele omistatakse nooremleitnandi auaste, pärast mida jätkub teenistus mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia