fbpx
Uudised

Sõja- ja katastroofimeditsiini alase väljaõppe leping sai allkirjad

Sõja- ja katastroofimeditsiini alase väljaõppe leping sai allkirjad.

Eile, 4. oktoobril allkirjastasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektorid Tartus sõja- ja katastroofmeditsiini alase õppe läbiviimiseks koostöölepingu. Leping hõlmab lisaks õppetöö korraldamisele ka lõputööde juhendamist ja retsenseerimist ning teadustööd.

Lepingu kohaselt on sõja-ja katastroofmeditsiini kursust võimalik läbida esialgselt valikainena, alates 2014. aastast on see õppeaine õe ja ämmaemanda põhiõppe üliõpilastele kohustuslik.

Lepingu allkirjastamisel rõhutas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus, et kolme kõrgkooli koostöö on hea näide panustamisest laiapindsesse riigikaitsesse, millesse iga osapool saab anda seda, mida ta kõige paremini valdab. „Kokkuvõtteks oleme me nii katastroofideks kui ka sõjaks paremini ette valmistatud ning meil jääb vaid loota, et meil neid oskuseid päris kriisiolukorras kunagi vaja ei läheks,“ ütles kolonel Aarne Ermus.

„Kolme kooli vahelises koostöös on võimalik antud kursuse raames omandatud teadmisi ja oskusi rakendada õdede ja ämmaemandate igapäevases töös,“ ütles Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus. „Meenub mõne aasta tagune aeg kui Kaitseministeerium tutvustas kõrgkoolide juhtidele Eesti riigikaitsesüsteemi ning see andis arusaamise, miks nii palju kaitsekulutustesse tuleb panustada,“ lisas ta.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits avaldas heameelt, et kolme kõrgkooli koostöölepingu allakirjutamine kinnitas juba toimuvat koostööd. „Tänaseks on esimesed õe ja ämmaemanda õppesuuna lõpetajad juba selle kursuse läbinud. Täna allkirjastatud koostöölepingul on ka kaugemale ulatuv kodanikukasvatuslik mõju, sest meie tervishoiutöötajate ettevalmistatus tegutsemiseks eriolukordades on seni olnud puudulik,“ ütles ta.

Sõja- ja katastroofimeditsiini kursus annab tulevastele tervishoiutöötajatele erinevate praktiliste kogemuste kõrval ka ülevaate kaitseväes kasutuses olevast meditsiinivarustusest ning kriisiolukorras käivitatavast meditsiinikorraldusest. Kaitseministeeriumi eestvõttel käivitatud sõja- ja katastroofimeditsiini alane väljaõpe algas sisuliselt juba läinud aastal, kui alustati samasuguse kursuse läbiviimist kõigile Tartu Ülikoolis neljandal kursusel õppivatele arstitudengitele.

Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolide Kõrgkooli õe ja ämmaemanda rakenduskõrgharidusõppe tudengid hakkavad omandama Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste meditsiinikeskuses sõja- ja katastroofimeditsiini alaseid teadmisi ja oskusi nädalaste tsüklite kaupa.

Kaitseväe Akadeemia