fbpx
Uudised

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus koolitab Ukraina meditsiiniinstruktoreid

Täna algab kaitseväe ühendatud õppeasutustes teist korda toimuv meditsiinikursus Ukraina armee ja vabatahtlike pataljonide meedikutele.

Koolituse läbiviija kapten Indrek Olveti loodab, et kursusel osalejad saavad hea ettekujutuse lahingkannatanu käsitlemise põhimõtetest ning võtavad õpitu ka kodumaal kasutusele. Kursust juhendavad õppeasutuste ja erinevate väeosade meditsiiniinstruktorid ning üksikud tsiviilmeedikud.

Lisaks õppeasutustes läbitavale õppele teevad kursusel osalejad tutvumisvisiidi Tartu kiirabisse ning Tartu Maarjamõisa erakorralise meditsiini osakonda. Meditsiinikursus kestab nädal aega ning sellest võtavad osa Ukraina armee ja vabatahtlike pataljonide meditsiiniinstruktorid, õed ja arstid.

KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiini õppe läbiviimine. Eesmärk on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks. Kaitseväe ühendatud õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.​

Kaitseväe Akadeemia