fbpx
Uudised

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses lõppes meditsiinirühma kursus

Sel kolmapäeval, 20. märtsil lõppes Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses pea kaks nädalat kestnud meditsiinirühma kursus, mis oli suunatud parameediku erialakursuse lõpetanud ajateenijatele.

„Usun, et käesolev kursus on andnud parameedikutele tugeva aluse, millelt edasi arendada oma oskusi ja teadmisi,“ ütles meditsiinirühma kursuse ülem nooremleitnant Janno Kuldkepp lisades, et pea kahe nädala jooksul omandatud kogemused tagavad valmisoleku tegutsemaks parameediku rollis lahingutingimustes toetades seeläbi ka üksuse terviklikku lahinguvõimet. „Samuti on kursus edendanud meeskonnatööd ning kokkuvõttes olen meie parameedikutega rahul!“

Meditsiinirühma kursuse eesmärk oli anda piisavad teadmised ja oskused, mida parameedikutest ajateenijad oleksid pädevad praktikas rakendama kannatanute efektiivseks abistamiseks ja evakueerimiseks lahinguväljalt ROLE 1’te ehk pataljoni meditsiinirühma sidumispunkti ning sealt edasi saatmist kõrgema etapi meditsiini asutusse.

Pea kahe nädala jooksul said kursusel osalejad põhjaliku koolituse Role 1 püstitamisest, tööjaotusest meditsiinipunktis, esmaabi andmisest ning haavatute stabiliseerimisest ja edasisest ravist ning hooldusest. Samuti pöörati tähelepanu masskannatanute situatsiooni lahendamise taktikale ning sellele, kuidas tegutseda suure hulga haavatute korral.

Kursuse üheks põnevamaks päevaks oli medevac meeskondade orienteerumine Tartu linnas, mis hõlmas endas kokku kaheksat kontrollpunkti. Iga punkt oli valitud nii, et see esitaks osalejatele väljakutse ning aitaks neil arendada nii meeskonnatööd kui orienteerumisoskusi.

Kokku osales kursusel 123 ajateenijat neljast erinevast üksusest – Scoutspataljon, Viru jalaväepataljon, Kuperjanovi jalaväepataljon ja lahinguteeninduspataljon. „Kursuse tagasiside oli positiivne ning kõige enam meeldis osalejatele kliiniliste vigastuste mitmekesisus ja Tartu linnas orienteerumine,“ lisas nooremleitnant Kuldkepp.

Kaitseväe Akadeemia koosseisu kuuluva sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Lisaks vastutab keskus Eestis ka sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevuse eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia