fbpx
Uudised

Sõjakool korraldab Kambja vallas jalgsirännaku

Homme osaleb ligi 200 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste tegevväelast ja töötajat jalgsirännakul Kambja vallas, et tugevdada seeläbi isikkoosseisu ühtekuuluvustunnet.

Kõrgema Sõjakooli ülema major Tarmo Luhaääre sõnul on jalgsirännaku eesmärgiks kaasata nii õppeasutuste tegevväelased ja õppurid kui ka akadeemiline ja toetav personal ühisesse tegevusse, võimaldades seeläbi vaheldust igapäevasesse teenistusse. “Lisaks pakub jalgsirännak meeskonnatöö kõrval mitmeid väljakutseid – teekonna planeerimist, maastikul orienteerumist ja otsuste langetamist, et jõuda määratud ajaks ühtse võistkonnana lõpp-punkti,” ütles major Luhaäär.

Kõrgema Sõjakooli korraldataval ROGAIN formaadis jalgsirännakul osalevad kuue kuni kümneliikmelised võistkonnad, kes peavad läbima kella 9.30-st kuni 15.30-ni vabalt valitud kontrollpunktid, mis asuvad Kambja alevikust edelas. Eesmärgiks on koguda maksimaalne punktisumma, kusjuures rajale märgitud 30 kontrollpunkti väärtus sõltub nende keerukusest ja kaugusest.

Rännakul osalevad tegevväelased on lahingvarustuses. Võistkonna liikmetest esimene ja viimane kannavad helkurvesti, et teised liiklejad neid kergemini märkaks.

Jalgsirännak, millest võttis osa kogu Kõrgema Sõjakooli isikkoosseis, kuulus kuni 2008. aastani traditsiooniliste ürituste nimekirja. Aastal 2013 taaselustas sõjakool jalgsirännaku traditsiooni.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia