fbpx
Uudised

Sõjakool pakub nutisõltlastest õpilastele üleelamiskursust

Kursuslaste isetehtud tahvelarvuti ja mälupulk
Üleelamiskursuslaste käepärastest vahenditest tehtud tahvelarvuti ja mälupulk. Foto: kpt Kristjan Kostabi

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused pakuvad noortele üleelamiskursust, mis aitab neil igapäevaelus paremini toime tulla ilma nutiseadmeteta. Kolmemooduline kursus on osa kaitsetegevustest, mis peab vähendama elanikkonna liigset sõltuvust nutiseadmetest ja internetist.

„Paljud noored ei kujuta enam ette elu ilma nutiseadmete ega internetita ning erinevad uuringud on näidanud, et nendest võimalustest ilma jäämine võib tuua kaasa tõsised võõrutusnähud,“ ütles kursuse üks juhendajatest, veebel Torm. „Õpetame kursusel kontrollitud keskkonnas järk-järgult selgeks erinevad võimalused kuidas elada ilma nutiseadmeta ja saada hakkama ka siis, kui puudub mobiililevi või isegi elekter.“

Üleelamiskursuse ajal ei tohi osaleja kasutada ühtegi e-seadet ega ühtegi e-kanalit, juhendajad õpetavad noortele paberväljaannete lugemist, tutvustavad raamatukogust vajaliku info otsimist ja rääkimist ning kirjutamist ilma smailide ja inglisekeelsete lühenditeta (nt yolo, lol, gtfo jms).

Kursuse kolm moodulit läbitakse nutiseadmesõltlase jaoks järjest keerulisemates keskkondades. Esimene moodul läbitakse metsas telkides, võõrutusnähtude peletamiseks saavad osalised pabermärkmiku, lihtsama entsüklopeedia, raskemad sõltlased teevad ise puust nutiseadet meenutava eseme. Teine moodul läbitakse linnaruumis paberkaardiga orienteerudes ja pildistatakse filmi kasutava fotoaparaadiga teisi nutiseadmeid kasutavaid inimesi.

Kolmas ja kõige keerulisem moodul läbitakse koolitundides õppida püüdes ja seltskondlikel koosviibimisel, kus peab teistega rääkima päevakajalistel teemadel. Lõputesti tähtsaimaks osaks on söögikoha külastamine, kus toitu oodates peab suhtlema oma vanemate ja eakate peretuttavatega.

Kursust viivad läbi suure analoogtehnika kogemusega tsiviilõppejõud ja tegevväelased, kes on treenitud infomüra ja ülekülluse vastu ning hoiduvad tänapäevalgi liigsest nutiseadmete kasutamisest.

Kaitseväe Akadeemia