fbpx
Uudised

Sõjakooli esimese aasta kadettide õppetöö algas ühtlustamiskursusega

Sõjakooli kadetid mullusel ühtlustamiskursusel

Täna, 22. augustil algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis õppetöö ühtlustamiskursusega sel aastal vastu võetud kadettidele ja kursuslastele.

Viis nädalat kestva ühtlustamiskursuse jooksul tuletavad kadetid meelde teadmised sõdurioskustest, jao juhtimisest ja selle lahingutegevusest ning relva- ja laskeõppest. Lisaks peavad noorkadetid läbima meditsiiniõppe.

„Kursuse eesmärgiks on õppurite taseme ühtlustamine, kuna ajateenistuses on tänased kadetid omandanud väga erinevaid erialasid. Sisuliselt kordame kursuse jooksul läbi sõduri baasõppe ning ühtlustame noorkadettide teadmised jao ja jaoülema tegevusest,“ ütles ühtlustamiskursuse ülem kapten Karl Salum.

Tartu maakonnas Unikülas korraldatavast ühtlustamiskursusest võtab osa ligikaudu 50 õppurit. Pärast ühtlustamiskursust algab õppuritel akadeemiline õpe.

Õppeaeg Kõrgemas Sõjakoolis maaväe ja mereväe suunal on kolm aastat, õhuväe õppesuunal kolm ja pool aastat ning nooremohvitseride täiendusõppekursusel üks aasta. Põhi- ja täiendusõppekursuste lõpetajad saavad nooremleitnandi auastme ja jätkavad seejärel teenistust maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Pärast mõneaastast edukat teenistust on ohvitseridel võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli kaheaastasel keskastmekursusel, mille lõpetajad saavad kompaniiülema ja nooremstaabiohvitseri ettevalmistuse ning sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia