fbpx
Uudised

Sõjakooli kadetid ja magistrandid osalesid KVÜÕA traditsioonilisel jalgsirännakul

Reedel toimus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste traditsiooniline jalgsirännak Tartu ja Jõgeva maakonnas, kus osalesid õppeasutuse kadetid, magistrandid ja töötajad.

Fotod: õhuväe põhikursuste veebel vanemveebel Kait Kreimann

„Osalesin jalgsirännakul tänavu teist korda ja tänu eelmise aasta tarkusele ei jooksnud me metsas pea laiali, vaid valisime kindlad punktid, mida otsida. Meeskond oli väga ühtne ja üksteist toetav, meie jaoks polnud niivõrd tähtis tulemus, kuivõrd kaaslastega värskes õhus aega veeta,“ ütles maaväe põhikursuse teise õppeaasta kadett Henri Mündi.

Jalgsirännak toimus Pala, Saare ja Vara vallas rogain-formaadis, kus 6–10-liikmelised võistkonnad läbisid 6-tunnise kontrollaja jooksul võistkonna poolt vabalt valitud kontrollpunktid eesmärgiga koguda maksimaalne punktisumma.

Jalgsirännak on KVÜÕA traditsioon, mille eesmärk on suurendada isikkoosseisu ühtekuuluvustunnet läbi füüsilist ja vaimset väljakutset pakkuva ühissündmuse. Esimene jalgsirännak, millest võttis osa kogu KVÜÕA isikkoosseis, toimus 1998. aastal.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi valitsemisalas ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool.

Kaitseväe Akadeemia