fbpx
Uudised

Sõjakooli kadetid käisid õpilasvahetuse raames Austrias

Kõrgema Sõjakooli kadetid Madis Pärnpuu ja Martin Taal läbisid möödunud nädalal õpilasvahetuse programmi raames Austria Sõjaväeakadeemias Euroopa julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia mooduli. 

Ühisfoto koos kaaskadettiga üle Euroopa. Foto: Austria Sõjaväeakadeemia
Ühisfoto koos kaaskadettiga üle Euroopa.
Foto: Austria Sõjaväeakadeemia

„Austrias läbitud mooduli raames saime teadmised Euroopa Liidu toimimisest ning sellest, milline on liikmesriikide ühine julgeoleku- ja välispoliitika,“ ütles kadett Martin Taal.

„Lisaks õppemooduli läbimisele oli eesmärgiks ka teiste EL-i liikmesriikide kadettidega suhtlusvõrgustiku loomine,“ lisas kadett Madis Pärnpuu, kelle sõnul oli nädal Austria Sõjaväeakadeemias väga arendav, eelkõige keelepraktika poolest.

Nädal aega kestnud õppemooduli jooksul osalesid kadetid loengutes, grupitöödes ning esitlesid ettekandeid. Lisaks pidevale hindamisele ülesannete jooksul läbisid nad ka kaks teadmiste kontrolli. Mooduli läbimise eest said kadetid diplomi ja 2 EAP-d. Programmi raames avanes kadettidel võimalus külastada ka ÜRO peakorterit Viinis.

Euroopa julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia mooduli läbisid kõrgema sõjakooli maaväe põhikursuse 2. õppeaasta kadett Taal ja kadett Pärnpuu Austria Sõjaväeakadeemias EMILYO programmi raames. Tegemist on rahvusvahelise programmiga, mille raames saavad Euroopa Liidu sõjakoolide kadetid läbida aineid erinevates sõjakoolides üle Euroopa.

Seekord võtsid õppemoodulist osa lisaks Eesti kadettidele ka kadetid Austriast, Ungarist, Rumeeniast, Itaaliast, Kreekast, Prantsusmaalt, Poolast ja Hollandist.

Kõrgema Sõjakooli kadetid on Austria Sõjaväeakadeemias julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia teemasid käsitlevatel nädalastel moodulitel osalenud alates 2010. aastast.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia