fbpx
Uudised

Sõjakooli magistrandid külastasid koos Kaitseväe juhtkonnaga Poolat ja Leedut

Eesti kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja Kaitseväe juhtkond koos sõjakooli magistrantidega külastasid 21.-23. augustil Suwalki koridori. Kohtumistel Poola ja Leedu kolleegidega arutati kaitsekoostöö erinevaid aspekte ning saadi ülevaade Poolas ja Leedus tegutsevate NATO lahingugruppide tegevusest ja valmisolekust.

“Sain kinnituse, et NATO lahingugrupid on nii Poolas kui ka Leedus edukalt integreeritud nende riikide kaitseväe koosseisu,” ütles kindral Terras. “Ja mis veel tähtsam, olen kindel, et vajadusel suudame koordineeritult teha koostööd ja täita vajalikke ülesandeid.”

Külastuse üheks eesmärgiks oli saada informatsiooni Suwalki koridori sõjalise kaitse- ja operatsioonikeskkonnast. Poola ja Leedu kaitseväe esindajad andsid oma Eesti kolleegidele nägemuse sellel kitsal maaribal sõjalise operatsiooni tegevusvõimalustest ja ohuteguritest seoses Balti riikide kaitsmisega agressori rünnaku puhul.

“Arutasime Suwalki koridori maakitsuse julgeoleku teemasid ning edaspidise koostöö võimalusi meie riikide vahel,” ütles kindral Terras. “Nägime oma silmaga, milline on Suwalki maastik sõjalisest vaatenurgast ning millised on sealsed taktikalised väljakutsed ja võimalused.”

Kõrgema Sõjakooli magistrant kapten Mati Parts tõi välja, et lisaks Suwalkiga tutvumisele oli reisil hea võimalus suhelda Kaitseväe juhtkonna ja Kaitseväe juhatajaga isiklikult. “Saime vahetada kogemusi ja õppisime teineteist paremini tundma,” ütles kapten Parts.

Suwalki koridor on 104 km pikkune piirilõik Leedu ja Poola vahel Suwalki linna lähedal, mis on ainsaks NATO maismaasillaks Balti riikide ja teiste Euroopa NATO-riikide vahel. NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid möödunud aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada NATO pataljoni lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola.

Kaitseväe Akadeemia