fbpx
Uudised

KVÜÕA-s kaitstud magistritöö pälvis riiklikul kasvatustööde konkursil preemia

Tallinna ülikoolis peetud hariduskonverentsil „Tee tuleviku kooli“ tunnustati kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimaid.

Preemiad andis  üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak. Preemiaid üle andes tunnustas kantsler Tea Varrak Eesti kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse head taset, mis arvestab nii tänapäevaseid rahvusvahelisi arengusuundi kui ka haridussüsteemi hetkevajadusi.

Parima magistritöö kategoorias pälvis II preemia (800 eurot, I preemiat välja ei antud) kapten Allar Eesmaa magistritöö „Automaatrelva baasõppe ainekava väljatöötamine ja selle rakendamise tulemuslikkuse hindamine Kuperjanovi jalaväepataljoni näitel“. Scoutspataljoni staabiohvitseri kapten Eesmaa juhendajad olid Svetlana Ganina ja Rene Lepik.

Automaatrelva baasõppe alane töö juurutab ühelt poolt kaitseväes õppekava-arendust, teisalt aga tagab see ühtse heatasemelise automaatrelvade-väljaõppe mitmele tuhandele ajateenijale ja kaitseliitlasele.

Riiklik teadustööde preemia on tunnustus nii autorile kui ka Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele ning kõigile automaatrelva baasõppe ainekava väljatöötamises ja katsetamises osalenud kaitseväelastele.

KVÜÕA lõputööde konkursil ära märkimine on heaks eeskujuks praegustele ja tulevastele õppuritele ning näitab, et KVÜÕA-s on võimalik teha teadustööd, mis leiab praktikas rakendamist ning mida tunnustatakse ka väljaspool kaitseväge.

Refereeritud tekst: http://www.etag.ee/selgusid-kasvatusteaduslike-toode-riikliku-konkursi-parimad/

Kaitseväe Akadeemia