fbpx
Uudised

Sõjakooli noorkadetid läbisid esimese tuleproovi edukalt

Noorkadetid pidid kursuse lõpurännakul kasutama oma teadmisi õpitust, koostööst ning meeskonna juhtimisest.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli vastsed kadetid ja kursuslased lõpetasid ühtlustamiskursuse lõpurännakuga.

„Kursusel osalenute kõrge motiveeritus näitas, et õppurid olid eelnevalt endale selgeks teinud, miks nad kursusele tulevad ja millise kursusega tegu on,“ ütles ühtlustamiskursuse ülem kapten Karl Salum.

Tartu lähistel Unikülas korraldatud viienädalasel ühtlustamiskursusel tuletasid noorkadetid meelde teadmised sõdurioskustest, jao juhtimisest ja selle lahingutegevusest ning relva- ja laskeõppest. Lisaks läbisid õppurid meditsiiniõppe.

Kursuse lõppu tähistaval ligi 40 kilomeetrisel lõpurännakul tuli õppuritel jao koosseisus läbida kümme kontrollpunkti. Kontrollpunktides lahendasid jaod ülesandeid, mis panid proovile nende koostöövõime ja teadmised ühtlustamiskursusel õpitust ning meeskonna juhtimisest.

Ühtlustamiskursuse lõpetas edukalt 50 õppurit, keda nüüd ootab ees akadeemiline õpe.

Õppeaeg Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis maaväe ja mereväe suunal on kolm aastat, õhuväe õppesuunal kolm ja pool aastat ning nooremohvitseride täiendusõppekursusel üks aasta. Põhi- ja täiendusõppekursuste lõpetajad saavad nooremleitnandi auastme ja jätkavad seejärel teenistust maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Akadeemia