fbpx
Uudised

Sõjakooli noorkadetid läbisid välilaagri lõpurännaku

Täna varahommikul läbisid Kõrgema Sõjakooli noorkadetid kahenädalase eriala tutvustava välilaagri lõpurännaku, mille käigus pandi proovile noorkadettide seni omandatud teadmised ja oskused.

Noorkadetid lõpurännaku ülesannet lahendamas.

Ligi 20-kilomeetrise rännaku jooksul läbisid noorkadetid jagudes kaheksa kontrollpunkti, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid, mille viisid läbi sõjakooli teise õppeaasta kadetid. „Ülesandeid koostades arvestasime, et esindatud oleks erinevaid oskusi nõudvad ülesanded, et kasvatada noorkadettide meeskonnatööd, nende vaimu ja tahet,“ ütles 2. õppeaasta maaväe põhikursuse kadett Henri Mündi.

Nii tuli noorkadettidel kontrollpunktides muuhulgas lükata autot, lahendades samal ajal nuputamisülesandeid, ehitada olemasolevatest vahenditest kaitsekeskus, panna kokku relvi, käia paadiga järvel ning läbida „haavatut“ kandes takistusrada.

Täna lõppenud eriala tutvustava välilaagri eesmärk oli lisaks õppurite sõjalise väljaõppe taseme ühtlustamisele ka meeskonnatöö- ja juhiomaduste hindamine ning kursuslaste ühtekuuluvustunde suurendamine. Järgmisel nädalal alustavad noorkadetid sõjakoolis akadeemilise õppetööga.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia