fbpx
Uudised

Sõjakooli õppurid harjutasid kooliülest koostööd

Eile lõppes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kaks päeva kestnud kooliülene taktikaline kaardiõppus Kõu, kus sõjakooli õppurid harjutasid allüksuste juhtimist jalaväebrigaadi liikuvkaitselahingus. 

Foto: Annett Kreitsman

„Kooliülene õppus on oluline, kuna see võimaldab erinevate tasandite õppuritel teenistuskolleegide isikuomadusi ja võimekust paremini tundma õppida ning harjutada koostööd,“ ütles õppuse juht kolonelleitnant Tarmo Metsa ning lisas, et sellisel määral ja koosseisus õppuse läbiviimine oli erakordne.

Harjutuse jooksul lõid KVÜÕA tegevväelastest hindamis- ja vahekohtunikud jalaväebrigaadi pealetungivate tegevuste raamistikus põhi- ja keskastmekursuse õppuritele tingimused tegutsemiseks rühmaülemate, kompaniiülemate ja pataljoni staapide vastavates rollides eesmärgiga tõsta planeerimise- ja juhtimisvõimet. Keskastmekursuse õppurid viisid otsustus- ja planeerimistoimingud läbi inglise keeles.

Ülekooliline kaardiõppus algas esmaspäeva hommikul ning lõppes eile õhtul. Harjutusel osalesid ligi 150 KVÜÕA tegevväelast ning Kõrgema Aõjakooli põhi- ja keskastmekursuse õppurit. Ülekoolilist õppust peeti kaitseväe ühendatud õppeasutustes teist korda.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline õppeasutus Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere Eesti kaitseväele. Õppeasutuste koosseisu kuuluvad Kõrgem Sõjakool, kus valmistatakse kaitseväele ette ohvitsere rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel, ning Lahingukool, kus koolitatakse allohvitsere kutse- ja täiendusõppes.

 

Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58045

Kaitseväe Akadeemia