fbpx
Uudised

Sõjakooli õppurid täiendavad Kevadtormil erialaseid teadmisi

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse kadetid ja keskastmekursuse kuulajad omandavad erialaseid ning juhtimiskogemusi Kevadtormil 1. Jalaväebrigaadi allüksuste koosseisus.

„Kevadtormil saan hea kogemuse staabitööst ning võimaluse rakendada erialaseid teadmisi praktikas,“ ütles 1. Jalaväebrigaadi Tagalapataljonis logistika erialal praktiseeriv kadettseersant Jaanus Jürgenstein. „Õppus on selles mõttes reaalne kontakt eluga, et arvesse tuleb võtta nii olemasolevaid ressursse kui ka inimtegurit.“

Erialapraktika raames osalevad Kevadtormil viimase aasta kadetid 12. maaväe põhikursuselt. Õppusel on nad liidetud jalaväepataljoni allüksuste koosseisu.

Kõrgema Sõjakooli keskastmekursuse kuulajad omandavad õppusel praktilisi oskusi juhtimisest, planeerimisest ja staabitööst 1. Jalaväebrigaadi ja jalaväepataljoni staapides.

Sel aastal võetakse sisseastumisdokumente põhikursustele, nooremohvitseride täiendusõppekursustele ning keskastmekursusele vastu 27. juunist 8.juulini.

Sisseastumiskatsed toimuvad 19.-22. juulini. Põhikursuse ja nooremohvitseride kursusele kandideerijad peavad sooritama akadeemiliste võimete testi, üldfüüsilise testi ja läbima kutsesobivusvestluse.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auastme.

Pärast mõneaastast edukat teenistust on ohvitseridel võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli kaheaastasel keskastmekursusel, mille lõpetajad saavad kompaniiülema ja nooremstaabiohvitseri ettevalmistuse ning sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kaitseväe Akadeemia