fbpx
Uudised

Sõjakooli saab kandideerida veel nädal aega

Kõrgema Sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe kurstusele ning keskastme kursusele saab kandideerida kuni 6. juulini.
Kõrgema Sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe ning keskastme kursustele saab kandideerida kuni 6. juulini.

Täna algas viimane nädal, kui on võimalik esitada Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumisdokumente. Vastuvõtt sisseastumise infosüstemis SAIS kestab kuni 6. juulini.

Tänase seisuga on sisseastumisportaali kaudu esitatud 149 avaldust maa-, õhu- või mereväe rakenduskõrghariduse õppesuunale ja kümme avaldust keskastmekursusele.

Kõrgema Sõjakooli põhikursusele saavad dokumente esitada kõik inimesed, kellel on omandatud keskharidus ja kelle eesti keele oskus vastab vähemalt B2 tasemele. Lisaks on üheks nõutavaks tingimuseks ajateenistuse läbimine. Need kellel on ajateenistus läbimata saavad teha praegu sisseastumiskatsed, minna aega teenima ja alustada õpinguid järgmisel kursusel.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe ja õppekavale. Õppeaeg maaväe õppekaval, mereväe õppekaval koostöös Eesti mereakadeemiaga ja õhuväe õppekaval koostöös Eesti lennuakadeemiaga on kolm aastat.

Kõik Kõrgemas Sõjakoolis õppivad kadetid saavad igal kuul vähemalt 600 eurot palka ja kooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes. Põhikursuste lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auastme ning pärast seda jätkub nende teenistus maaväe, mereväe või õhuväe üksustes. Kadetipalk tõuseb igal õppeaastal ja igale lõpetanule on tagatud töökoht palgaga vähemalt 1300 eurot.

Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad magistrikraadi sotsiaalteadustes. Magistriõpe võimaldab saada ettevalmistuse teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis, sõjaaja pataljoniülema ametikohal või nendega võrdsetel ametikohtadel.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on ainus kõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks juhiomaduste ja sõjaliste teadmiste omamisele peab ohvitser olema ka hea õpetaja ja suhtleja ning omama tugevat analüüsivõimet – kõike seda saab õppida ja arendada just sõjakoolis.

Tänavu võetakse sõjakooli 89 õppurit – seitse õhuväe, seitse mereväe ja 55 maaväe põhikursusele ning 20 keskastmekursusele magistriõppesse. Sisseastumiskatsed toimuvad 22.-25. juuli. Põhikursusele sisseastumiseks tuleb sooritada akadeemiliste võimete test, kaitseväe üldfüüsiline test ja läbida kutsesobivusvestlus.

Täpsem teave dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta Kõrgema Sõjakooli kodulehel ja Facebooki lehel.

Kaitseväe Akadeemia