fbpx
Uudised

Sõjakoolis alustatakse täna dokumentide vastuvõttu

Sisseastujate dokumente oodatakse 6. juulini õppeasutuse peahoone fuajees
Tartus, Riia 12 kell 10.00 kuni 18.00. Elektrooniline dokumentide
esitamine toimub Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS)
vahendusel hiljemalt dokumentide esitamise perioodi viimasel päeval kell
12.00.

Sisseastumiskatsed Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimuvad 14. juulist
18. juulini.

Õppeaeg KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel kestab kolm aastat. Kursuse
lõpetajad omandavad rakendusliku kõrghariduse sõjaväelise juhtimise
erialal ja nooremleitnandi auastme. Omandatav haridus võimaldab lõpetajal
täita rühma- ja kompanii- või patareiülema ülesandeid nii rahu- kui ka
sõjaajal.
Lennuväljaohvitseri ning radari- ja sideohvitseri eriala valinute õppeaeg
on kolm ja pool aastat, erialaõpe viiakse läbi koostöös Tartu
Lennukolledžiga. Õppekava edukas läbimine võimaldab täita õhuväe ohvitseri
ülesandeid lennundustegevust tagavas või side- ja navigatsiooni
valdkonnas.

Sõjaväelise kõrghariduse II astmel ehk keskastmekursusel kestab õppetöö
kaks aastat. Magistriõppe eesmärk on valmistada ette magistrikraadiga
sõjaväelise juhtimise spetsialiste teenistuseks staabiohvitseri, sõjaaja
pataljoniülema või nendega võrdsetel ametikohtadel. Õppekava võimaldab
jätkata õpinguid varem omandatud jalaväe, side, pioneeri, õhutõrje,
suurtükiväe või logistika erialal ning saada vastava väeliigi
staabiohvitseri ettevalmistus.

Sõjaväelise kõrghariduse kolmandaks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursus
Balti Kaitsekolledžis või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelises
õppeasutuses, ning edaspidi kõrgemate staabiohvitseride- ja
kindralstaabikursused või muud vastava tasemega kursused välisriikide
sõjaväelistes õppeasutustes.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud
kõrgkool, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimise
rakenduskõrghariduse. Kõigile kadettidele tagatakse tasuta eluruum ja
stipendium 7900 krooni.

Täpsemat informatsiooni dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta saab
õppeasutuste koduleheküljelt aadressil www.ksk.edu.ee ja telefonilt 50
911 47 .

Kaitseväe Akadeemia