fbpx
Uudised

Sõjateadlase uus number arutleb sõjandusliku oskuskeele teemadel ja vaatab minevikku

Sõjateadlase ajakirja viiendast numbrist leiab eelkõige mõttearendusi eestikeelse sõjandusterminoloogia vallas, tagasivaateid Eesti sõjaajaloole, uuringu funktsionaalse treeningu kasutamisest ajateenijate füüsilise vormi arendamisel ning analüüsi Süüria kodusõjaga seotud meediamanipulatsioonidest.

Pildil 2016. aasta Sõjateadlase number.

„Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse terminoloog Reet Hendrikson uuris, kuivõrd erinevalt sõjandustermineid ohvitseride seas mõistetakse ja kuidas on see seotud eri teguritega, lisaks saab mitme tõlkeartikli vahendusel lugeda Saksamaa relvajõududes toimunud mõttemuutustest, Eesti sõjaajaloost ja paljust muust,“ ütles Sõjateadlase peatoimetaja Andres Saumets, kes soovib kõigile häid lugemis- ja mõtteelamusi.

Ajakirjas on kaastöid ka aktuaalsetel teemadel, näiteks uuris kapten Vjatšeslav Senin funktsionaalse füüsilise treeningu olemust ja treeningu mõju ajateenijate kehalise kasvatuse tõhususele. Uuringu praktiliseks tulemiks on treeningprogramm, mis aitab parandada ajateenijate füüsilist vormi ja arendada lahingutegevuseks vajalikke võimeid. Aktuaalsel teemal leiab ka Tallinna Ülikooli doktorandi Üllar Petersoni analüüsi meediaallikatest, et selgitada välja Süürias toimuva kodusõjaga seonduvaid ideoloogilisi manipulatsioone ja nende tagamaid.

Ajakirja saab täismahus tasuta lugeda KVÜÕA koduleheküljel: http://www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/sojateadlane-5/.

Sõjateadlane on ainus Eestis ilmuv rahvusvahelise toimetuse ning levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi. Sõjateadlase eesmärgiks on avaldada sõjateaduslikke allikmaterjale ning teisi sõjateaduslikke kirjutisi, mis käsitlevad kaitsealase teadus- ja arendustegevuse põhivaldkondi.

Kaitseväe Akadeemia