fbpx
Uudised

Sõjateadus ja -tehnoloogia sai Eestis ametlikult tunnustatud teadusvaldkonnaks

Haridus- ja teadusministeerium võttis vastu kaitseminister Hannes Hanso ettepaneku määratleda sõjateadus ja sõjatehnoloogia iseseisva teadus- ja arendustegevuse valdkonnana.

„Sõjateaduse klassifitseerimine muudab kaitsealase teadustegevuse nähtavamaks, lisab kaalu teadustegevuse sisule ning võimaldab suurendada sõjateaduse ja –tehnoloogia teadussuuna rahvusvahelist konkurentsivõimet,“ ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse teadustöö korralduse spetsialist Kairi Talves.

Ametlik tunnustamine võimaldab edaspidi ette valmistada sõjateaduse valdkonna tippspetsialiste teadus- ja arendustegevuse, vastavate õppekavade ning magistri- ja doktorikraadide omistamise kaudu, nagu see on tavaks teistes riikides, näiteks Soomes.

Eestis on sõjateaduse ja –tehnoloogia arendamise eestvedajaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus. RUK-i tegevuse peaeesmärgiks on kaitseväe arendamise teaduslik- metoodiline toetamine ning põhiülesandeks sõjateaduse arendamise korraldamine kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. Põhiülesande täitmiseks on RUK-i peamised tegevusvaldkonnad teadusliku ja rakendusliku uurimistöö tegemine, teadus- ja arendustegevuse juhtimine KVÜÕA-s ning selle koordineerimine muude õppe- ja ametiasutustega.

Lisaks osaleb RUK kaitseväe doktrinaalsete juhisdokumentide väljatöötamises ning panustab teadus-arendustegevusega kaitseväe võimearendusse. RUK-i tegevuse peamiseks väljundiks on sõjateaduslike materjalide publitseerimine, eelkõige ETIS klassifikaatori 1.2 pälvinud teadusajakirja Sõjateadlane kaudu.

Kaitseväe Akadeemia