fbpx
Uudised

Sõjateaduse uudised on nüüd ka Facebookis

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus avas Facebookis lehe nimega Sõjateadus, et kaasata kaitseväelasi, teadureid ja teisi huvitatuid sõjateaduse-alasesse mõttevahetusse.

​Lehekülje administraatori kapten Veiko Dievese sõnul on sõjateaduste Facebooki lehe eesmärk tõsta lugejaskonna teadlikkust käimasolevate sõjateaduse-alaste arengute ja projektide kohta ning tekitada laiemat diskussiooni kaitseväelaste, teadlaste ja ettevõtjate osavõtul.

„Sõjateaduse lehekülg peaks hoogustama arutelu sõjateaduse ja selle tulemuste üle ühiskonnas laiemalt ja avardama selle kandepinda,” ütles kapten Dieves ja lisas, et lehega on liituma oodatud kaitseväelased, õppejõud, teadurid, üliõpilased, kaitseliitlased, reservväelased, kaitsetööstusega seotud inimesed ja üldiselt teemast huvitatud.

Veebilehe postitused hakkavad kajastama rakendusuuringute keskuse ja partnerite teadus- ja arendustegevust, konverentse ja sõjateaduse valdkonnas avaldatud artikleid. Samuti plaanivad lehe administraatorid jagada informatsiooni välismaal tehtud sõjaliste uuenduste kohta, mis edaspidi ka Eesti sõjateadust mõjutama hakkavad.

Sõjateaduse Facebooki leht asub aadressil https://www.facebook.com/sojateadused/?fref=ts.

KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) tegevuse eesmärk on korraldada sõjateaduse arendamist kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. RUKi peamised tegevusvaldkonnad on teadusliku ja rakendusliku uurimistöö tegemine, teadus- ja arendustegevuse juhtimine KVÜÕAs ning selle koordineerimine muude õppe- ja ametiasutustega.​

Kaitseväe Akadeemia