fbpx
Uudised

Täitub kümme aastat Eesti-Läti keeletestijate koostööd

Sel kevadel täitub kümme aastat NATO liikmesriikide seas ainulaadse testimisalase koostöölepingu sõlmimisest, mille alusel viivad Eesti ja Läti läbi ühiseid keeleteste.

„Headest tavadest lähtuv keeleeksamite koostamine on ressursimahukas ja nõuab põhjalikku erialast koostööd, seega on riikidevaheline koostöö ülesannete koostamise, modereerimise ja eelkatsetamise osas oluline,“ tõi BILC-i juhtkomitee liige Peggy Garza välja põhjused, miks kahepoolne piirkondlik koostöö STANAG 6001 keeleeksamite vallas oluline on.

2004. aastal, mil Eesti võeti NATO liikmeks, ühineti automaatselt ka BILC-iga (Bureau for International Language Coordination), mis on NATO nõuandev organ keeleõppe ja keeleoskuse testimise küsimustes eesmärgiga tõhustada koostööd NATO riikide ja partnerite vahel läbi keeleõppe ja -testimise standardiseerimise arendamise.

Koostööleping Eesti ja Läti vahel allkirjastati 2007. aastal ning alates sellest on Eesti ja Läti keeletestijad koostanud ühiseid keeleeksameid. Eesti ja Läti on ainsad riigid NATO-s, kes on sel moel ühendanud jõud testide koostamisel ja kasutamisel ning seda tuuakse BILCi poolt sageli välja eeskujuna standardiseerimisest ja olemasolevate ressursside tõhusast kasutamisest. Kahe riigi vaheline koostöö edendab STANAG 6001 eksamitulemuste standardiseerimist NATO liikmesriikides

Keeletestijate grupp loodi 2002. aastal ning selle põhitegevus on STANAG 6001 tasemekirjeldustel põhinevate keeleeksamite koostamine ja läbiviimine, STANAG 6001 eksamite alane teavitustöö, ALCPT testide läbiviimine ning rahvusvaheline koostöö BILC-i raames eesmärgiga ühtlustada inglise keele testimist eri riikides.

Kaitseväe Akadeemia