fbpx
Uudised

Tallinnas toimus sõjatehnoloogiate konverents EstMil.Tech 2024

Täna, 25. jaanuaril lõppes Tallinnas TalTechi peahoones Kaitseväe Akadeemia, kaitseministeeriumi ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös korraldatud sõjatehnoloogiate konverents, mille fookuses oli sõjatehnoloogiate väljakutsed väikeriikide kontekstis.

„Interdistsiplinaarsus arenduse etapis ja uudsete lahenduste kiire integratsioon on edu saavutamisel olulisteks teguriteks,“ ütles Eesti Vabariigi president Alar Karis konverentsi avakõnes. Samuti julgustas hr Karis teadlasi ja kaitsetööstust kõrgemat ambitsioonitaset seadma.

Sõjatehnoloogiate konverentsi üheks peaesinejaks oli endine Saksa armee maaväe ülem ning NATO Brunssumis paikneva ühendväejuhatuse ülem kindral reservis Jörg Vollmer, kes keskendus enda ettekandes sõjalise tehisintellekti rollile tuleviku sõjapidamises.

Konverentsi teine peaesineja, Fraunhoferi kommunikatsiooni, infotöötluse ja ergonoomikainstituudi ning Bonni Ülikooli teadur professor Wolfgang Koch, arutles enda ettekandes aga sõjalise tehisintellekti arendamise õppetundide ja väljakutsete üle.

Lisaks tehisintellekti juhtivteemadele tulid kahepäevasel konverentsil arutlusele ühendoperatsioonide ja elektroonilise sõjapidamise väljakutsed, võimalikud mudelid koostööks väiksemate kaitsetööstustega ning diskuteeriti teadus- ja arendustegevuse rahastamise üle.

Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus rõhutas enda tuleviku sõjapidamise ettekandes süsteemide ühilduvuse, standardiseerituse ja kasutajasõbralikkuse osatähtsust.

Sõjatehnoloogiate konverentsi ettekannetes ja paneelides võtsid sõna kaitseväelased ja teadlased Kaitseväe Akadeemiast, Tallinna Tehnikaülikoolist, Bonni Ülikoolist, Londoni King’s College’ist, Varssavi Tehnikaülikoolist, Royal United Services Institute’ist ning Fraunhoferi kommunikatsiooni, infotöötluse ja ergonoomikainstituudist. Samuti eksperdid Ukraina sõjatandrilt ja NATO innovatsioonifondist ning kaitsetööstuse ettevõtetest.

Konverentsil osales üle 320 huvilise 19 erinevast riigist. Osalejate seas olid esindajad erinevate riikide kaitsevägedest, kaitseministeeriumitest ja kaitsetööstusest ning julgeolekueksperdid NATOst, EL organisatsioonidest ja sõjatehnoloogiate arendamisega tegelevatest teadusasutustest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia