fbpx
Uudised

Täna lõpetas KVÜÕAs nooremstaabiohvitseride kursuse 30 ohvitseri

_MG_0079Esmakordselt nooremstaabiohvitseride kursuse läbiviimise ajaloos tuli kursusele pääsemiseks sooritada e-õppe keskkonnas sisseastumiskatsena test kompaniitaseme sõjalises juhtimises.

„Varem saadeti nooremstaabiohvitseride kursusele neid, keda oli vaja saata, teie kursusele  saamiseks sellest enam ei piisanud, te pidite tegema sisseastumiskatse,“ rääkis kursuse lõpetajatele KVÜÕA ülem, kolonel Martin Herem. „Kasutage kõike seda mis te kursusel õppisite, trügige staabiharjutustele, tuginege nendel harjutustel NSOK´is õpitule. Need siit saadud teadmised on kasutamiseks,“ rõhutas kolonel Herem.

Üheteistnädalasel pataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseride kursusel õppisid osalejad jalaväepataljoni ja – brigaadi struktuure ja taktikat, staabitöö protseduure ja otsuse vastuvõtmise protsessi ning said ülevaate pataljoni lahingutoetusest ja -teenindusest. Nooremstaabiohvitseride kursuses osalejad teadmisi Eesti riigikaitse alustest, sõjalisest valmisolekust ja mobilisatsioonist, sõjateooriast ning teavitustööst ja meediast. Lisaks rakendasid osalejad õpitud teoreetilisi teadmisi staabiõppusel nii maastikul kui KVÜÕA matkekeskuse lahingusimulatsioonisüsteemidel.

Kursuse eesmärgiks oli õpetada ja treenida ohvitsere teenistuseks jalaväepataljoni staabis ning staabiohvitseri ametikohal sõjaaja ülesannete täitmisel. Kui ohvitser soovib oma karjääri edasi arendada ja saada sõjaväelise kõrghariduse teisele tasemele vastav õpe, siis tuleks tal läbida ka brigaadi staabiohvitseride kursus (BSOK).

Nooremstaabiohvitseride täiendusõppekursusi on kaitseväes korraldatud üle kümne aasta. Kursuse läbimine on üheks eelduseks KVÜÕAs toimuvale Brigaadi taktika ja staabiohvitseride kursusele kandideerimisel. KVÜÕA´s viib neid kursusi läbi täiendusõppekeskus.

Kaitseväe Akadeemia