fbpx
Uudised

Täna algab sisseastumisdokumentide vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli

Alates tänasest, 25.juunist kuni 7. juulini võtab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool vastu sisseastumisdokumente ohvitseriks õppida soovijatelt.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe ja õppesuunale. Õppeaeg maaväe suunal on kolm aastat, mereväe suunal koostöös Eesti Mereakadeemiaga kolm aastat ja õhuväe õppesuunal kestavad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm ja pool aastat.

Kandideerimise eelduseks on positiivselt sooritatud eesti keele riigieksam ning ajateenistuse või vastava sõjalise väljaõppe läbimine. Sisseastumiskatsetel peavad kandidaadid sooritama akadeemilise võimekuse testi ja läbima üldfüüsilise testi ning kutsesobivusvestluse. Sisseastumiskatsed algavad 24. juulil ja kestavad kuni 27. juulini.

Sisseastumiskatsed saab sooritada juba enne ajateenistust, kuid sõjakooli immatrikuleeritakse kandidaadid alles pärast edukat ajateenistuse läbimist.

Kõrgharidust omavatel noortel, kel ajateenistus läbitud, on võimalik õppida Kõrgemas Sõjakoolis mereväe-, maaväe- ja õhuväeohvitseriks aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel. Sisseastumiskatseteks on kutsesobivusvestlus, üldfüüsiline test ning inglise keele test.

Põhi- ja täiendusõppekursuste lõpetajatele omistatakse nooremleitnandi auaste, pärast seda jätkub nende teenistus maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Pärast mõneaastast edukat teenistust on ohvitseridel võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli kaheaastasel keskastmekursusel, mille lõpetajad saavad pataljoni ja brigaadi staabiohvitseri ettevalmistuse ning sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule.

Täpsem informatsioon dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta Kõrgema Sõjakooli kodulehel www.sojakool.ee/tule-oppima

Kaitseväe Akadeemia