fbpx
Uudised

Täna algas Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes läänemeremaade sõjakoolide konverents

Kahepäevasel konverentsil osalevad ohvitserid ja kadetid Eestist, Taanist, Soomest, Lätist, Leedust, Norrast, Poolast, Rootsist ja Saksamaalt.

KVÜÕA on rakenduskõrgkool, mille lõpetanud saavad rakendusliku kõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Alates käesolevast õppeaastast on tulevastel ohvitseridel õpingute jooksul võimalik lisaks senisele jalaväe-, õhutõrje-, logistika-, side-, suurtüki- ja pioneerierialale koostöös Eesti Lennuakadeemiaga spetsialiseeruda õhuväeohvitseriks. 2005. aastast alates on KVÜÕAs võimalik omandada magistrikraad.

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli ohvitserihariduse esimese astme ehk
kolmeaastase põhikursuse lõpetanud on pädevad teenima kaitseväes ja Kaitseliidus
rühmaülematena ja kompaniiülema abidena. Sõjaväelise kõrghariduse teise
astme, magistriõpingute jooksul valmistatakse juba teenistuskogemustega ohvitserid ette teenistuseks väeosade staapides.

Kaitseväe Akadeemia