fbpx
Uudised

Täna algasid Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed

Täna algasid Kõrgemas Sõjakoolis sisseastumiskatsed, mille käigus peavad kandidaadid sooritama akadeemilise testi, üldfüüsilise testi ning läbima kutsesobivusvestluse.

Algasid sisseastumiskatsed. Foto: Ivika Lehtsalu

„Akadeemiline test oli huvitav ja küllaltki kerge, ainult aega oleks võinud pisut rohkem olla. Enne ajateenistusse minekut mõtlesin, et ohvitserikarjäär oleks huvitav ja tulingi sõjakooli proovima,“ ütles Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsetel osaleja Johanna Kasak.

Kandidaatide vastuvõtt sõjakooli toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes akadeemilise testi ja kutsesobivusvestluse tulemustest. Tänavu ei hinnata füüsilise ettevalmistuse testi läbimist paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena.

Sisseastumiskatsete tulemused ja pingereas vastuvõetavad õppurid avaldatakse sisseastujate infosüsteemis (SAISis) 24. juulil kell 17. Täiendav vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli kestab 24. juulini läbi SAISi ning täiendava vastuvõtu sisseastumiskatsed toimuvad 31. juulil.

Kõrgema sõjakooli põhikursuse maa-, mere- ja õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja neile omistatakse nooremleitnandi auastme. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Akadeemia