fbpx
Uudised

Täna lõpeb Tartus kolmas Ukraina sõjaväe meditsiiniinstruktorite kursus

DSC01678Täna lõpeb kaitseväe ühendatud õppeasutustes meditsiiniinstruktorite kursus ukrainlastele, mis oli viimane kolmest kursusest, milledel on kokku osalenud 60 ukraina meedikut. Kursuse viis läbi KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus, koostöös MTÜ Vaba Ukraina ja kaitseministeeriumiga. Kursusel osalejatele õpetasid Eesti meedikud lahingkannatanu käsitlemise põhimõtteid.

“Kursused said hästi korraldatud, koostöö MTÜ Vaba Ukrainaga oli sujuv ja hoolimata sellest, et õppurite tase oli väga erinev, omandasid nad lõpptulemusena süstematiseeritud lähenemise lahingkannatanu käsitsemises,” ütles sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülem major Ahti Varblane. “Tulevikus oleme valmis viima läbi sama kui ka edasijõudnu taseme kursuse, milles õpitaks haigla tasandil lahingkannatanu käsitlemist traumameeskonnana.”

Lisaks õppeasutustes läbitavale õppele tegid kursusel osalejad tutvumisvisiidi Tartu kiirabisse ning Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia-intensiivravikliiniku osakondadesse. Meditsiinikursus kestis nädal aega ning sellest võtsid osa Ukraina armee ja vabatahtlike pataljonide arstid, õed ja meditsiinilise erihariduseta inimesed.

Märtsis, juunis ja septembris toimunud kursuste jooksul õpetasid ukrainlasi KVÜÕA-, kaitseväe allüksuste- ja tsiviilmeedikud TÜ kliinikumist, Põhja-Eesti regionaalhaiglast ning Tallinna ja Tartu kiirabidest.

Kolme kursust rahastati vabatahtlike annetustest ja kaitseministeeriumi ning KVÜÕA eelarvest.

KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste
sõja- ja katastroofimeditsiini õppe läbiviimine. Eesmärk on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks. Kaitseväe ühendatud õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia