fbpx
Uudised

Täna lõppes Tartus jalaväebrigaadi staabiõppus Cool Lion

Täna lõppes Tartus Matkekeskuses jalaväebrigaadi arvutipõhine staabiõppus Cool Lion 2010, mille käigus harjutati tegutsemist diviisi koosseisus koostöös Taani diviisiga.

Esmaspäeval alanud õppuse raames harjutasid 1. Jalaväebrigaadi staabi ning sellele alluvate üksuste juhtimispunktid erinevate lahinguoperatsioonide läbiviimist tingliku Balti diviisi alluvuses.

„Saavutasime kõik õppusele seatud eesmärgid. Olen veendunud, et brigaad suudab täita oma ülesanded, kui selleks peaks vajadus tekkima,“ ütles maaväe ülem kolonel Indrek Sirel.

Õppuste tegevus mängiti läbi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Matkekeskuses asuva lahingute imiteerimisprogrammiga JCATS. Õppusest võttis osa ligi 160 Eesti ja pea 30 Taani kaitseväelast.

1. Jalaväebrigaad on koos Taani ja Leedu üksustega seotud Taani diviisiga alates eelmise aasta augustist. Tegemist on väljaõppealase sidumisega, mille tulemusena saavutavad riikide staabid ja üksused täieliku koostöövõime ning on suutelised teostama ühisoperatsioone. Esimene Eesti brigaadi ning Taani diviisi ühisõppus pärast nende omavahelist sidumist oli aasta tagasi toimunud ühisõppus Cool Lion 2009.

1. Jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus. Brigaadi koosseisu kuuluvad reservüksused, mis õpetatakse välja ajateenistuse jooksul. Samuti kuulub brigaadi koosseisu elukutselistest kaitseväelastest koosnev
Scoutspataljon.

Taani diviis (taani k. Danske Division) on Taani maaväe suurim väekoondis ning üks neljast NATO Kirdekorpusesse kuuluvast diviisist. Lisaks 1. Jalaväebrigaadile on Taani diviisiga seotud Leedu jalaväebrigaad Raudhunt.

Matkesüsteem JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) võimaldab arvutipõhiselt jäljendada reaalseid lahingusituatsioone. Simulaatori abil õpetatakse eelkõige staape ja juhte, mängides läbi erinevaid taktikalisi olukordi, kus brigaad või pataljon viivad läbi rünnakut, kaitset või muud lahingulist operatsiooni.

Kaitseväe Akadeemia