fbpx
Uudised

Täna selguvad Kõrgemasse Sõjakooli vastuvõetud

Kõrgem Sõjakool võtab algaval õppeaastal rakenduskõrgharidusõppesse vastu 74 kandidaati, neist 54 maaväe, 10 mereväe ja 10 õhuväe õppesuunale.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppeosakonna juhataja Nele Rand ütles, et sel aastal tuli väga suur hulk kandideerimisavalduse esitanud kandidaatidest ka sisseastumiskatsetele. „Katsetele tulnute arv näitab, et kandidaatide valik on olnud teadlik,“ ütles Rand. „Suurel osal kandideerijatest, kes ka teistesse kõrgkoolidesse sisseastumisavalduse esitasid, on Kõrgem Sõjakool märgitud esimeseks eelistuseks.“

Sisseastumiskatsetele tuli 93 ajateenistuse läbinud kandidaati, kelle hulgast vastuvõtukomisjon võttis kooli vastu 64 kandidaati. Eelmisel aastal sooritasid sisseastumiskatsed edukalt 10 kandidaati, kes ajateenistusse läksid ning sel aastal õppima saavad asuda. Sisseastumiskatsetele tuli ka 30 kandidaati, kes ei ole ajateenistust läbinud. Neist 22 sooritasid katsed edukalt ning saavad õppima asuda pärast ajateenistuse läbimist.

Õppeosakond avalikustab vastuvõetute nimekirjad täna õhtuks SAIS-is ning Kõrgema Sõjakooli kodulehel. Vastuvõetud saavad oma õppima tulekut kinnitada SAIS-is kuni 1. augusti õhtuni. Uus kursus tuleb kooli 8. augustil.

Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia