fbpx
Uudised

Täna toimus Tartus Kaitseväe Akadeemia nõunike kogu istung.

Rektor brigaadikindral Enno Mõts andis nõunike kogu täiskoosseisule ülevaate nii akadeemia peamistest arengutest kui ka kitsaskohtadest. Nõunike arutelud toimusid akadeemia teadus- ja arendustegevuse suunaseadmise, akadeemia hiljutise struktuurireformi järelmite ning lähiajal Kaitseväe Akadeemiat ees ootava Institutsionaalse Akrediteerimise ettevalmistuste üle.

Nõunike kogu on Kaitseväe Akadeemiat ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu. KVA nõunike kogu nimetab ametisse Kaitseminister. Nõunike kogu liikmed määratakse kolmeks aastaks ning praegune koosseis määrati 2019. aasta septembris. Nõunike kogus on kaheksa liiget: politseikolonel Erkki Koort (KVA nõunike kogu esimees – Sisekaitseakadeemia ), Anu Rannaveski (nõunike kogu aseesimees – Kaitseministeerium), hr Mait Klaassen (Maaülikool), hr Teet Tiko (Haridus- ja Teadusministeerium), pr Külli Tulvik (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus), kindralmajor Indrek Sirel (Kaitseväe juhataja asetäitja), brigaadikindral Veiko-Vello Palm (Kaitseväe peastaabi ülem) ning brigaadikindral Riho Ühtegi (Kaitseliidu ülem).

Kaitseväe Akadeemia