fbpx
Uudised

Tänasest algas dokumentide vastuvõtt Kaitseväe Akadeemiasse

Tänasest kuni 26. juunini saab esitada sisseastumisdokumente Kaitseväe Akadeemia rakenduskõrgharidusõppe maa-, mere- ja õhuväe õppekavadele läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.

Sel aastal on Kaitseväe Akadeemias rakenduskõrghariduse maa-, mere- ja õhuväe õppekavadele kandideerimiseks avatud kokku 90 õppekohta. Õpingute kestvus on kolm aastat.

Tänavused sisseastumiskatsed toimuvad 8.-10. juulini Tartus Kaitseväe Akadeemias. Katsetel tuleb sooritada vaimse võimekuse test ning kutsesobivusvestlus, mille tulemuste põhjal kujuneb kandideerijate paremusjärjestus. Sisseastumiseks vajaliku lävendi ületavad need, kelle kahe katse koondtulemus on vähemalt 46,66%. Õppurid võetakse vastu paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade arvule.

Akadeemias õppivatele kadettidele on tagatud igakuine palk alates 1000 eurot, tasuta elamiskoht akadeemia ühiselamus Tartu kesklinnas ning arsti- ja hambaravi. Kooli lõpetajad saavad õpingute lõpus bakalaureusekraadi sõjateaduses ja nooremleitnanti auastme ning neid ootab ees kindel töökoht ja karjäär kaitseväes.

Sisseastumisdokumente saab Kaitseväe Akadeemia rakenduskõrgharidusõppesse esitada SAIS-i vahendusel 29. aprillist kuni 26. juunini. Täpsem informatsioon sisseastumistingimuste ja -katsete kohta on leitav Kaitseväe Akadeemia kodulehelt www.kvak.ee või www.ohvitser.ee.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia