fbpx
Uudised

Tänavu alustab KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel õpinguid 45 kadetti

Ülejäänud 26 inimest, kes sooritasid eksamid edukalt, saavad alustada õpinguid 2010/2011 õppeaastal pärast Kõrgemasse Sõjakooli immatrikuleerimiseks vajaliku ajateenistuse läbimist.
Alustamaks õpinguid sõjakoolis pidid kõik rakenduskõrghariduse tasemel kandideerijad sooritama akadeemilise võimekuse testi, üldfüüsiliste võimete testi ning kutsesobivusvestluse. Riigieksamitest arvestati matemaatika või füüsika eksami ning kirjandi tulemusi, neid riigiekameid mittesooritanud kandidaadid said sooritada eksamid kohapeal.
Õppetöö läheb noorkadettidel lahti juba 3. augustil, mil algab kaheksa nädalat kestev ühtlustuskursus.
Õppeaeg Kõrgema Sõjakooli põhikursusel maaväe õppesuunal on kolm aastat ja õhuväe õppesuunal koostöös Lennuakadeemiaga 3,5 aastat.
Kandidaate, kel sel aastal eksamipunkte nappis kuid soov panustada riigi teenimisse ohvitserina on kindel, ootame taas kandideerima uuel aastal.

Kaitseväe Akadeemia