fbpx
Uudised

Tartus algab sõjaajaloo konverents

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Balti Kaitsekolledž korraldavad 14.-15. jaanuaril rahvusvahelise ajalookonverentsi teemal “Teine maailmasõda Balti regioonis”.

Homme kell 9.00 algaval konverentsil esinevad lisaks Eesti sõjaajaloolastele mitmed esinejaid välismaalt. Peaesinejaks on üks tuntumaid Nõukogude Liidu relvajõudude eksperte, Ameerika ajaloolane David Glantz, kes räägib Saksa-Nõukogude sõjast Balti riikide territooriumil.

„David Glantz on väheseid ajaloolasi, kes suudab analüüsida sõjategevust Balti riikide piirkonnas osana tervikust ehk killuna Saksa-Nõukogude sõja suuremast mosaiigist,“ ütles konverentsi peakorraldaja KVÜÕA strateegia õppetooli juhataja professor Kaarel Piirimäe. „Glantz uurib kuidas mõjutasid operatsioonid Läänemere idakaldal sõjategevust teistel rinnetel. Üheks tema järelduseks on, et Wehrmachti pingutus Eesti puhastamiseks Punaarmeest 1941. aastal võis olla üheks põhjuseks, miks Hitleril ei õnnestunud vallutada Leningradi. Leningradi hõivamine oli aga eelduseks kogu Barbarossa plaani õnnestumisele“.

Ajalookonverentsil analüüsitakse Balti riikide territooriumil aset leidnud konflikte eri perspektiividest. Ettekanded käsitlevad muuhulgas diplomaatiat, sõjategevuse strateegilist ja taktikalist tasandit, propagandat, luuret ja vastupanuvõitlust. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverentsi avab eelmine kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots. Lisaks esinevad ettekannetega John Raymond Dabrowski (USA Armee Sõjaajaloo Keskus), Louis Clerc (Turu Ülikool), Thierry Grosbois (Luksemburgi Ülikool), Kari Alenius (Oulu Ülikool), Valdis Kuzmins (Läti Sõjamuuseum), Toomas Hiio (Eesti Sõjamuuseum), James S. Corum (Balti Kaitsekolledž), samuti sõjaajaloolased Nyyrikki Kurkivuori ja Tina Tamman. Tartu Ülikooli esindavad Olaf Mertelsmann, Ardi Siilaberg, Pauli Heikkilä ja Kristo Nurmis. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest esinevad konverentsil Kaarel Piirimäe, kapten Olavi Punga ja kapten Mika Raudvassar.

Lisainfo: http://www.ksk.edu.ee/en/tartu2012/

Kaitseväe Akadeemia