fbpx
Uudised

Tartus harjutati NATO lauaõppusel rahvusvahelist meditsiinialast koostööd

Sel nädalal harjutas Tartus ligi 200 meditsiiniohvitseri ja –spetsialisti Eestist ja teistest NATO riikidest koos Eesti terviseameti ja regionaalsete meditsiinistaapidega meditsiinitoe tagamist kollektiivkaitse olukorras NATO kirdepiirkonnas.

„Õppusel harjutati, kuidas olukorras, kus tuleb kaitsta Eestit ja NATO kirdetiiba, tagada mitmerahvuseline meditsiinitoetus ja liigutada patsiente üle pikkade distantside, näiteks tagalaalasse Kesk- ja Lääne-Euroopas,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.

„Need meditsiiniohvitserid- ja spetsialistid üle NATO, kes sel nädalal siin on olnud, on need, kes seda ülesannet ka päris olukorras täidaksid ning nad said Tartus harjutada Eesti keskkonnas, Eestis tegutsevate ja Eestisse siirduvate üksuste, struktuuride ja organisatsioonidega koostööd. See reaalne, käega katsutav sünergia on selle õppuse hindamatu väärtus,“ ütles kolonelleitnant Targo Lusti.

Sõjameditsiini lauaõppusel Casualty Move 2023 (CAMO23) harjutati meditsiinitoetust brigaadi tasandist diviisi, korpuse, ühendväe ja liikmesriigi tasandini Põhja-Atlandi lepingu artikkel 5 kollektiivkaitse raames NATO kirdepiirkonnas.

Tegevuste seas oli fookuses meditsiinitoetuse juhtimine, planeerimine ja logistika, kannatanute voo juhtimine ning tsiviil-militaarkoostöö sõjaväeliste meditsiiniüksuste ja tsiviilsektori meditsiini osapoolte vahel.

Õppusest Casualty Move 2023 võttis osa ligi 200 osalejat rohkem kui kaheksateistkümnest riigist ja organisatsioonist ning seda korraldas MMCC/EMC (Multinational Medical Coordination Centre / European Medical Command) koostöös Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskusega.

„MMCC/EMC loodi NATO relvajõudude meditsiiniteenistuste otsusel toetamaks meditsiinialast koostööd ja koordinatsiooni NATO-s ja Euroopa Liidus,“ ütles MMCC/EMC juhataja brigaadikindral Stefan Kowitz.  „Samuti on tugev ja jätkusuutlik meditsiinitugi sõdurite moraali ja lahinguvõime jaoks äärmiselt oluline.“

„Õppuse ja MMCC/EMC eesmärk laiemalt on, et NATO meditsiinipersonal oleks valmis kollektiivkaitseks ning olukorraks, kus patsiente võib olla rohkem kui oleme senistel sõjalistel operatsioonidel kogenud. Arvestades ka distantsi, näiteks, NATO Soome piirist Portugalini, siis on arusaadav, et valmisolek vajab tihedat koordinatsiooni ning tsiviil-militaarkoostööd,“ ütles brigaadikindral Stefan Kowitz.

Kaitseväe Akadeemia koosseisu kuuluva sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Lisaks vastutab keskus Eestis ka sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevuse eest.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia