fbpx
Uudised

Tartus kogunes 200 inimest õppija arengu toetamise konverentsile

Tänasel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste korraldatud konverentsil arutles ligi 200 inimest teemal, kuidas toetada õppurit ja tema arengut.

Fotod: Ivika Lehtsalu

„Selleks, et õppurit arendada, on meil vaja teada, millised aspektid vajavad arendamist ja mida õppur ise vajab. Tuutorlus ja mentorlus aitavad õppija arengut toetada, aga oluline on ka see, kuidas õppur iseennast toetada saab,“ ütles konverentsi peakorraldaja, KVÜÕA didaktika arendusjuht Svetlana Ganina, kelle sõnul toetab ta õppejõuna õppureid ka nii, kui annab vastutuse õppimise eest õppurile. “Ka see on toetamine, õppuri iseseisvuse toetamine.”

Konverentsil esines ka brigaadikindral Martin Herem ja kolonelleitnant Margot Künnapuu, Eesti alaline esindus NATO ja ELi juures, kes rääkis oma kogemustest välismaal ja sellest, kuidas tema mugavustsoonist välja tuli ja ennast pidevalt arendas.

Õppurid osalesid töötubades, kus arutleti tuutorluse, mentorluse ja enesejuhitud õppimise teemadel. Konverents oli lõimitud mitme õppeainega ja nii arendati praktilistel postersessioonidel Kõrgema Sõjakooli kadettide suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust ning harjutati tagasiside andmist. Seejärel algasid paralleelsessioonid, kus esinesid sõjakooli magistrandid, KVÜÕA töötajad ja partnerid erinevatest asutustest, kes tõid näiteid enda õppimis- ja õpetamiskogemustest.

Kolmandat korda peetud õppemetoodilisel konverentsil osalesid 15 asutuse töötajad ja õppurid, nende hulgas näiteks partnerid Sisekaitseakadeemiast, Lennuakadeemiast, Mereväekoolist, Politsei- ja Piirivalveametist ning Riigikantseleist.

Konverentsi ettekannetest avaldatakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kodulehel ka kogumik.

Rohkem pilte konverentsist: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58499

Kaitseväe Akadeemia