fbpx
Uudised

Tartus korraldati Eesti esimene suurõnnetuse lahendamise kursus haiglatele

Täna lõppes KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses Eestis esmakordne haiglatele suunatud täiendusõppekursus eesmärgiga anda teadmised ja oskused suurõnnetuse meditsiinilise lahendamise juhtimiseks. 

Foto: Annett Kreitsman

„On oluline kujundada ühtset arusaama suurõnnetuse lahendamisest Eestis, läbi viidud kursus ongi suur samm selle eesmärgi poole,“ ütles üks kursuse läbiviijatest Tartu Ülikooli Kliinikumi 2. intensiivravi osakonna juhataja Veronika Reinhard.

KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülem-arst kolonelleitnant Ahti Varblase sõnul on kursust vaja ka seetõttu, et tekiks ühtne arusaam vastutusaladest. „Tavapärane haigla toimib igapäevaelus teistel alustel, kui kriisi- või sõjaolukorras. On oluline, et kursuse läbi tekib arusaam, kus jooksevad vastutuse piirid ehk millega peavad haiglad ise hakkama saama ja millisel hetkel peab sekkuma riik.“

Esmakordselt Eestis läbi viidud täiendusõppekursusel osalenud said teadmisi, kuidas peab haigla suurõnnetuse korral käituma ehk millised on erinevad suurõnnetuse lahendamise faasid ja kuidas suurõnnetuseks ette valmistuda, kuidas läbi viia planeerimist. Lisaks sellele said kursuslased Põhja-Eesti regionaalhaigla kriisiplaani väljavõtte näitel arusaama, kuidas kriisiplaani koostada.

Kursuse läbis kokku 28 spetsialisti Põhja-Eesti regionaalhaiglast, Ida-Tallinna keskhaiglast, Pärnu haiglast, Rakvere haiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist. Lisaks osalejatele viibisid kursusel kaks vaatlejat terviseametist eesmärgiga kaardistada viise, kuidas kursust üldisesse tervishoiu korralduse kriisisüsteemi integreerida.

Kursuslasi koolitasid õppejõud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest, Tartu Ülikooli Kliinikumist ja Põhja-Eesti regionaalhaiglast. Järgmine samalaadne kursus leiab aset 2017. aasta märtsis.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiini õppe läbiviimine. Eesmärk on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks.

Kaitseväe Akadeemia