fbpx
Uudised

Tartus lõppes pataljoni staabiohvitseride kursus

Eelmisel nädalal lõppes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste täiendusõppe keskuses pataljoni staabiohvitseride kursus, mille lõpetas 75 tegevväelast, reservohvitseri ja reservväelast.  

„Me õpetame kursusel staabitöö protseduure, keskendumata kindlale erialale, sest inimesed tulevad väga erinevatelt erialadelt ja saavad nii üldise pildi, kuidas tervik toimib. Väga tore oli vaadata, kuidas kursusel osalenud reserv- ja tegevväelased tegid koostööd ja vahetasid omavahel informatsiooni,” ütles kursuse pealäbiviija KVÜÕA täiendusõppe keskuse ülem kolonelleitnant Avo Veske.

Kursuse jooksul õpiti riigikaitse ja lahingutegevuse aluseid, staabitöö protseduure ja otsuste vastuvõtmise protsesse ning pataljoni lahingutegevuse planeerimist. Samuti said osalejad teadmisi Eesti riigikaitse alustest, sõjalisest valmisolekust ja mobilisatsioonist, sõjateooriast ning teavitustööst. Kursus lõppes praktikaga kaitseväe õppustel, eelkõige Siilil. Lisaks maastikule rakendasid kursusel osalejad õpitud teoreetilisi teadmisi KVÜÕA matkekeskuse lahingusimulatsioonisüsteemidel.

Kuna nõudlus kursusel osalemiseks on olnud suur, siis on seda viimasel kahel aastal korraldatud kaks korda aastas.

Kui ohvitser soovib saada sõjaväelise kõrghariduse teisele tasemele vastavat õpet, siis tuleks tal läbida ka brigaadi staabiohvitseride kursus (BSOK).

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste täiendusõppe keskus on KVÜÕA struktuuriüksus, mis korraldab kaitseväele vajalikke täienduskursusi.

Kaitseväe Akadeemia