fbpx
Uudised

Tartus peeti neljas sõjatehnoloogia konverents

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus korraldas täna neljanda sõjatehnoloogia konverentsi „Autonoomne lahinguväli“, kus arutleti mehitamata süsteemidega seotud küsimusi.

 

„Tänasel konverentsil käsitlesime autonoomseid süsteeme ning tutvustasime osalejatele, milliseid tehnoloogilisi võimalusi on lahinguväljal võimalik kasutada,“ ütles sõjatehnoloogia konverentsi korraldaja kolonelleitnant Veljo Raide. „Lisaks sellele on tänane konverents oluline valdkonnaalase koostöö hoidmise ja arendamise ning suhtlusvõrgustiku loomise poolest,“ lisas kolonelleitnant Raide.

Neljandal sõjatehnoloogia konverentsil käsitleti nii mehitamata õhu- kui ka maismaaplatvorme ning arutleti, millist mõju mehitamata või autonoomsed süsteemid lahinguväljale avaldada võivad.

Ettekantud teemadele tuginedes loodi laiem arutelu, kus ülikoolid, ettevõtted ja Kaitseväe esindajad said välja tuua konkreetseid kitsaskohti seoses autonoomsete süsteemide arendamisega. Kohapeal algatatud diskussioon andis võimaluse välja selgitada ja mõista erinevate osapoolte lähtekohti ning tõstatada küsimusi esinejatele, Kaitseväele, ülikoolidele ja kaitsetööstusettevõtetele.

Konverentsist võtsid osa esindajad kaitseväest, Kaitseliidust, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Siseministeeriumist ja Eesti Kaitsetööstuse Liidust.

KVÜÕA rakendusuuringute keskuse tegevuse peaeesmärk on kaitseväe arendamise teaduslik-metoodiline toetamine. Keskuse põhiülesanne on korraldada sõjateaduse arendamist Kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Kaitseväe Akadeemia